Trwa ładowanie...
d4fvbfp

BUDIMEX - Rozbudowa pola wzlotów w Porcie Lotniczym im. F. Chopina w Warszawie ? wybór wspólnej o...

BUDIMEX - Rozbudowa pola wzlotów w Porcie Lotniczym im. F. Chopina w Warszawie ? wybór wspólnej oferty Budimeksu SA i Budimeksu Budownictwo Sp. z o.o. (13/2013)

Share
d4fvbfp

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BUDIMEX | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rozbudowa pola wzlotów w Porcie Lotniczym im. F. Chopina w Warszawie ? wybór wspólnej oferty Budimeksu SA i Budimeksu Budownictwo Sp. z o.o. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | rb bx/13/2013 Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 28 lutego 2013 r. został poinformowany przez Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" w Warszawie o wyborze oferty złożonej wspólnie przez Budimex SA i Budimex Budownictwo Sp. z o.o. (podmiot w 100% zależny od Budimeksu SA) jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pod nazwą "Rozbudowa pola wzlotów w Porcie Lotniczym im. Fryderyka Chopina w Warszawie - przebudowa i rozbudowa PPS 2, PPS 4 i PPS 6 (wraz z DK D1) oraz przebudowa Drogi Startowej DS-3 i rozbudowa dróg kołowania". Wartość oferty: 106 920 415,71 złotych netto Termin rozpoczęcia robót: 02.04.2013 r Termin zakończenia robót: 16 miesięcy od dnia wprowadzenia na budowę Okres gwarancji: 36 miesięcy Warunki finansowe: Płatność: 21 dni od daty dostarczenia faktury zamawiającemu. Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% ceny umownej brutto Maksymalna wysokość kar płaconych przez wykonawcę: 10% ceny umownej netto. Kary płacone przez zamawiającego: 10%
ceny umownej netto w przypadku odstąpienia od umowy z winy zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego niezależnie od naliczonych kar umownych, w szczególności odszkodowania z tytułu strat poniesionych przez podmioty trzecie, za które odpowiedzialnością obarczony został zamawiający ze względu na nieterminowe i/lub nienależyte wykonanie robót przez wykonawcę Wartość oferty przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4fvbfp

| | | Budimex SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BUDIMEX | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 01-040 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Stawki | | 40 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 6236000 | | 022 6236001 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@budimex.com.pl | | budimex.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5261003187 | | 010732630 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-28 Dariusz Blocher Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4fvbfp

Podziel się opinią

Share
d4fvbfp
d4fvbfp