Trwa ładowanie...
dm4u590

BUDOSTAL-5 S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walny...

BUDOSTAL-5 S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 03.01.2013 r (5/2013)

Share
dm4u590
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-04
Skrócona nazwa emitenta
BUDOSTAL-5 S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 03.01.2013 r
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Na podstawie art. 70 pkt. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), Budostal-5 S.A. w upadłości likwidacyjnej przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 03.01.2013 r.: Akcjonariusz: Robert Gubała Liczba akcji: 8.127.350 Liczba głosów z akcji: 14.655.300 Procentowy udział w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu: 93,02 % Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 58,56 % Akcjonariusz: Marek Leśniak Liczba akcji: 540.650 Liczba głosów: 1.081.300 Procentowy udział w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu: 6,86 % Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 4,32 %

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dm4u590

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-04 Marek Leśniak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dm4u590

Podziel się opinią

Share
dm4u590
dm4u590