Trwa ładowanie...
d2usc8b
espi

BUMECH S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach Spółki (28/2014)

BUMECH S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach Spółki (28/2014)
Share
d2usc8b
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2014
Data sporządzenia: 2014-07-15
Skrócona nazwa emitenta
BUMECH S.A.
Temat
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
BUMECH S.A. (dalej: Spółka, Emitent) informuje o otrzymaniu w dniu 14.07.2014 roku od członka Zarządu Emitenta pisma przekazywanego w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Transakcje zostały dokonane przez ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach, w której to spółce osoba wymieniona powyżej jest członkiem organu zarządzającego. Zawiadomienie dotyczy transakcji wg poniższego opisu: Data transakcji 07.07.2014 kupno 4 000 szt. średnia cena 2,44 zł/szt. Data transakcji 09.07.2014 kupno 6 000 szt. średnia cena 2,40 zł/szt. Data transakcji 14.07.2014 kupno 133 szt. średnia cena 2,31 zł/szt. Miejsce transakcji: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., transakcje zawierano na rynku regulowanym na sesji zwykłej Członek Zarządu Spółki nie wyraził zgody na publikację danych osobowych. Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BUMECH S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-389 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Krakowska 191
(ulica) (numer)
32 789 38 50 32 789 38 51
(telefon) (fax)
sekretariat@bumech.pl www.bumech.pl
(e-mail) (www)
954-00-05-359 272129154
(NIP) (REGON)
d2usc8b

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-15 Dariusz Dźwigoł Wiceprezxes Zarządu
2014-07-15 Joanna Płachetka Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2usc8b

Podziel się opinią

Share
d2usc8b
d2usc8b