Trwa ładowanie...
d3aj5y2
espi

BUMECH S.A. - Zatwierdzenie przez KNF aneksu nr 3 do memorandum informacyjnego sporządzonego w zw ...

BUMECH S.A. - Zatwierdzenie przez KNF aneksu nr 3 do memorandum informacyjnego sporządzonego w związku z połaczeniem Bumech i ZWG (46/2014)

Share
d3aj5y2

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 46 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-05 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BUMECH S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zatwierdzenie przez KNF aneksu nr 3 do memorandum informacyjnego sporządzonego w związku z połaczeniem Bumech i ZWG | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: Emitent, Spółka)
informuje, iż w dniu 05 grudnia 2014 roku Spółka powzięła informację o wydaniu przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 02 grudnia 2014 roku decyzji o zatwierdzeniu aneksu nr 3 do Memorandum informacyjnego Spółki. Aneks nr 3 do Memorandum informacyjnego Emitenta zostanie udostępniony do publicznej wiadomości w dniu 05 grudnia 2014 roku. Udostępnienie do publicznej wiadomości nastąpi w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.bumech.pl w zakładce ?Relacje inwestorskie? oraz na oraz stronie internetowej firmy inwestycyjnej oferującej akcje objęte ww. memorandum informacyjnym ? Domu Inwestycyjnego Investors S.A. z siedzibą w Warszawie pod adresem: www.di.investors.pl . Memorandum Informacyjne zostało sporządzone w związku z ofertą publiczną oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym ? rynku równoległym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 56.160.000 akcji
zwykłych na okaziciela serii ?F? o wartości nominalnej 1,00 zł każda, dokonywaną w związku z połączeniem BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach ze Spółką ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach na podstawie Planu Połączenia uzgodnionego i opublikowanego 19 maja 2014 roku raportem bieżącym nr 10/2014 oraz na stronie internetowej Emitenta pod adresem: www.bumech.pl. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3aj5y2

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BUMECH S.A. | | Elektromaszynowy (ele) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 40-389 | | Katowice | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Krakowska | | 191 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 32 789 38 50 | | 32 789 38 51 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@bumech.pl | | www.bumech.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 954-00-05-359 | | 272129154 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-05 Marcin Sutkowski Prezes Zarządu
2014-12-05 Dariusz Dźwigoł Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3aj5y2

Podziel się opinią

Share
d3aj5y2
d3aj5y2