Trwa ładowanie...
dtiqdao
dtiqdao
espi

BUMECH S.A. - Zmiana ceny emisyjnej akcji serii E (68/2012)

BUMECH S.A. - Zmiana ceny emisyjnej akcji serii E (68/2012)
Share
dtiqdao

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 68 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-08-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BUMECH S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana ceny emisyjnej akcji serii E | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | BUMECH S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż zgodnie z postanowieniami Uchwały nr 6/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BUMECH S.A. z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmienionej Uchwałą nr 8/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki z dnia 22 sierpnia 2012 roku, Zarząd Emitenta w swojej uchwale z dnia 29.08.2012 roku ustalił nową cenę emisyjną akcji serii E wydawanych w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom: a) do 270 000 (słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii B1 na poziomie 9,00 zł (słownie|: dziewięć złotych, 00/100); b) do 2 730 000 (słownie: dwa miliony siedemset trzydzieści tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii B2 na poziomie 8,30 zł (słownie: osiem złotych, 30/100), która uprzednio została zaakceptowana przez Radę Nadzorczą Spółki. Równocześnie została uchylona uchwała Zarządu nr 9/V/2012 z dnia 28 maja 2012 roku w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E oraz uchwała Rady Nadzorczej nr 15/2012 z dnia 28 maja 2012 roku w sprawie: wyrażenia zgody na
ustalenie ceny emisyjnej akcji serii E emitowanych w ramach kapitału warunkowego, o których Emitent informował raportem bieżącym nr 30/2012 z dnia 29.05.2012 roku. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BUMECH S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-389 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Krakowska 191
(ulica) (numer)
32 789 38 50 32 789 38 51
(telefon) (fax)
sekretariat@bumech.pl www.bumech.pl
(e-mail) (www)
954-00-05-359 272129154
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-08-29 Dariusz Dźwigoł Wiceprezes Zarządu
2012-08-29 Sylwia Parysiewicz Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dtiqdao

Podziel się opinią

Share
dtiqdao
dtiqdao