Trwa ładowanie...
d25bkpx

BUMECH S.A. - Znaczne pakiety akcji (17/2013)

BUMECH S.A. - Znaczne pakiety akcji (17/2013)

Share
d25bkpx

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BUMECH S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Znaczne pakiety akcji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | BUMECH S.A. (dalej: Emitent, Spółka)
informuje, iż w dniu 07.02.2013 roku wpłynęło do Spółki pismo od Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: Millennium) na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w którym to Millennium informuje, że w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku wydania akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B (Raport bieżący nr 12/2013 z dnia 01.02.2013 roku) liczba głosów posiadanych przez Millenium Fundusz Inwestycyjny Otwarty, (dalej: Fundusz) zmniejszyła się poniżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce. Millenium przekazało w zawiadomieniu również poniższe informacje: 1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie: W związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku wydania akcji serii E posiadaczom warrantów
subskrypcyjnych serii B BUMECH S.A. nastąpiło zmniejszenie udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów Emitenta. 2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: Przed ogłoszeniem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego BUMECH S.A., na dzień 31.01.2013 roku Fundusz posiadał 336 231 akcji, co stanowiło 5,2715% udziału w kapitale zakładowym oraz 336 231 głosów z ww. akcji, co stanowiło 5,2715% udziału w ogólnej liczbie głosów. 3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: Na dzień 01.02.2013 roku (ogłoszenie zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego BUMECH S.A.), Fundusz posiadał 336 231 akcji, co stanowi 4,3366% udziału w kapitale zakładowym oraz 336 231 głosów z ww. akcji, co stanowi 4,3366% udziału w ogólnej liczbie głosów. 4.
Informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia w celu zwiększenia tego udziału. Nie dotyczy albowiem zawiadomienie nie jest składane w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d25bkpx

| | | BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BUMECH S.A. | | Elektomaszynowy (ele) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-389 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Krakowska | | 191 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 32 789 38 50 | | 32 789 38 51 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@bumech.pl | | www.bumech.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 954-00-05-359 | | 272129154 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-07 Dariusz Dźwigoł Wiceprezes Zarządu
2013-02-07 Sylwia Parysiewicz Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d25bkpx

Podziel się opinią

Share
d25bkpx
d25bkpx