Trwa ładowanie...
dp07itm

BUMECH S.A. - Znaczne pakiety akcji (2/2011)

BUMECH S.A. - Znaczne pakiety akcji (2/2011)

Share
dp07itm

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BUMECH S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Znaczne pakiety akcji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BUMECH S.A. informuje, że w dniu 19.01.2011 roku otrzymał od Pioneer Pekao Investment Management SA (PPIM) zawiadomienie na podstawie art. 87ust. 1 pkt 3 lit. b Ustawy z 29 lipca 2005 roku o ofercie publiczneji warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), w którym to PPIM informuje o wzroście łącznego zaangażowania do poziomu 10,38 % całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. (WZ)w zakresie instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli zarządzanych w ramach wykonywania przez PPIM usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych.Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów nastąpiła w związku z kupnem akcji Emitenta w dniu 11.01.2011 roku.Stan posiadania przed zmianą był następujący:?liczba posiadanych akcji?511 679?udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki?9,64 %?liczba głosów z posiadanych akcji?511 679?udział procentowy w liczbie głosów na WZ?9,64 %Stan
posiadania po zmianie udziału przedstawia się następująco:?liczba posiadanych akcji?550 845?udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki?10,38 %?liczba głosów z posiadanych akcji?550 845?udział procentowy w liczbie głosów na WZ?10,38 %Akcjonariuszami posiadającymi łącznie wskazaną powyżej liczbę głosów na WZ są wszyscy Klienci Pioneer Pekao Investment Management SA (w zakresie portfeli zarządzanych przez PPIM).PPIM informuje również, iż dalsze decyzje inwestycyjne będą podejmowane na podstawie analizy fundamentalnej Spółki. Na decyzje kupna lub sprzedaży mogą mieć wpływ także wpłaty i wypłaty Klientów. Inwestycja w spółkę BUMECH S.A. ma na celu zwiększenie wartości portfeli zarządzanych przez PPIM. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dp07itm

| | | BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BUMECH S.A. | | Elektromaszynowy (ele) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-389 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Krakowska | | 191 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 32 789 38 50 | | 32 789 38 51 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@bumech.pl | | www.bumech.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 954-00-05-359 | | 272129154 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-19 Dariusz Dźwigoł Wiceprezes Zarządu
2011-01-19 Sylwia Parysiewicz Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dp07itm

Podziel się opinią

Share
dp07itm
dp07itm