Trwa ładowanie...
d4b13t8
espi

BUMECH S.A. - Znaczne pakiety akcji (26/2014)

BUMECH S.A. - Znaczne pakiety akcji (26/2014)
Share
d4b13t8

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 26 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-09 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BUMECH S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Znaczne pakiety akcji | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Bumech S.A. (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki pismo od ZWG Spółka Akcyjna (dalej: ZWG) na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 nr 184 poz. 1539 z późn. zmianami), w którym to Zarząd ZWG informuje, że spółka ZWG dokonała transakcji nabycia akcji Emitenta i przekroczyła próg 20% ogólnej liczby głosów, o treści: " 1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy niniejsze zawiadomienie Data zdarzenia tj. przekroczenie progu 20 % ogólnej liczby głosów - 02.07.2014r. Transakcje nabycia akcji zostały zawarte w ramach zwykłych transakcji sesyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów Przed przekroczeniem progu 20 %
ogólnej liczby głosów spółka ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach posiadała 1.654.317 sztuk akcji BUMECH S.A., stanowiących 19,91 % kapitału zakładowego BUMECH S.A. i uprawniających do 1.654.317 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 19,91 % ogólnej liczby głosów. 3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach posiada 1.689.877 sztuk akcji sztuk akcji BUMECH S.A., stanowiących 20,34 % kapitału zakładowego BUMECH S.A. i uprawniających do 1.689.877 głosów na walnym zgromadzeniu BUMECH S.A., co stanowi 20,34 % ogólnej liczby głosów 4. Informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału W okresie 12 miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia, ZWG S.A. nie wyklucza zwiększenia udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki
jeżeli będzie to uzasadnione sytuacją rynkową oraz ekonomiczną Spółki. Celem ewentualnego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki będzie zamiar uzyskania zysku z inwestycji. 5. Podmioty zależne od Akcjonariusza, posiadające akcje spółki Nie dotyczy 6. Informacje o osobach trzecich, z którymi Akcjonariusz zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu Nie dotyczy." Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BUMECH S.A. Elektomaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-389 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Krakowska 191
(ulica) (numer)
32 789 38 50 32 789 38 51
(telefon) (fax)
sekretariat@bumech.pl www.bumech.pl
(e-mail) (www)
954-00-05-359 272129154
(NIP) (REGON)
d4b13t8

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-09 Marcin Sutkowski Prezes Zarządu
2014-07-09 Dariusz Dźwigoł Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4b13t8

Podziel się opinią

Share
d4b13t8
d4b13t8