Trwa ładowanie...
d3gh0lb
espi

BUMECH S.A. - Znaczne pakiety akcji (67/2013)

BUMECH S.A. - Znaczne pakiety akcji (67/2013)
Share
d3gh0lb

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 67 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BUMECH S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Znaczne pakiety akcji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Bumech S.A. (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki pismo od Ipnihome Limited (dalej: Ipnihome), w którym to Ipnihome informuje, że w wyniku transakcji pakietowych sesyjnych dokonanych w dniu 20.09.2013 na WGPW S.A. łączny poziom zaangażowania Ipnihome wraz z podmiotami powiązanymi spadł do 10,25 % w głosach na WZA Bumech S.A. Ipnihome w otrzymanym zawiadomieniu informuje iż: Przed wyżej wymienionymi transakcjami sprzedaży akcji łączny poziom zaangażowania Ipnihome Limited wraz z podmiotami powiązanymi wynosił 1.356.306 akcji co stanowiło 16,33 % w kapitale zakładowym Spółki oraz dawało prawo do 1.356.306 głosów na WZA, które stanowiły 16,33 % na WZA Bumech S.A. Na dzień 20.09.2013 poziom zaangażowania Ipnihome wraz z pomiotami powiązanymi w akcje Bumech S.A. wynosił 851.847 sztuk co stanowiło 10,25 % w kapitale zakładowym Spółki oraz dawało prawo do 851.847 głosów na WZA, które stanowiły 10,25 % na WZA Bumech S.A. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie -
nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BUMECH S.A. Elektomaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-389 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Krakowska 191
(ulica) (numer)
32 789 38 50 32 789 38 51
(telefon) (fax)
sekretariat@bumech.pl www.bumech.pl
(e-mail) (www)
954-00-05-359 272129154
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-26 Jacek Surma Członek Zarządu
2013-09-26 Sylwia Parysiewicz Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3gh0lb

Podziel się opinią

Share
d3gh0lb
d3gh0lb