Trwa ładowanie...
d2vnplb
d2vnplb
espi

BYTOM - Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z Panem Janem Pilchem (27/2011)

BYTOM - Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z Panem Janem Pilchem (27/2011)
Share
d2vnplb

| | Data sporządzenia: | 2011-04-11 | | | | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BYTOM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z Panem Janem Pilchem | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Bytom S.A. informuje, iż w dniu 11.04.2011r. otrzymała od Pana Jana Pilcha, Przewodniczącego Rady Nadzorczej następującą informację:"Wypełniając obowiązek wynikający zart. 160 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku nr 211, poz. 1384) (dalej: "Ustawa o Obrocie"), jako Przewodniczący Rady Nadzorczej BYTOM S.A., informuję, iż w dniu 5 kwietnia 2011 roku FRM "4E CAPITAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Krakowie, która jest osobą blisko ze mną związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 Ustawy o Obrocie, nabyła 1.500.000 akcji BYTOM S.A. po cenie 1,85 zł za każdą akcję. Akcje, które były przedmiotem transakcji, stanowią 2,12 % kapitału zakładowego i dają prawo do 1.500.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu BYTOM S.A., co stanowi 2,12% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu BYTOM S.A.Transakcja kupna akcji BYTOM S.A. została zawarta w dniu 5 kwietnia 2011 roku na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie w obrocie pozasesyjnym w wykonaniu umów z dnia 22 listopada 2010 roku.Jestem wspólnikiem i prezesem zarządu 4E CAPITAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która jest komplementariuszem FRM "4E CAPITAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Krakowie." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BYTOM SA
(pełna nazwa emitenta)
BYTOM Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-900 Bytom
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Wrocławska 32/34
(ulica) (numer)
032 78 79 320 032 78 75 172
(telefon) (fax)
office@bytom.com.pl www.bytom.com.pl
(e-mail) (www)
626-000-31-74 003550818
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-11 Grzegorz Koterwa Prezes Zarządu
2011-04-11 Artur Morawiec Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2vnplb

Podziel się opinią

Share
d2vnplb
d2vnplb