Trwa ładowanie...
d3g8goh
d3g8goh
espi

BYTOM - Nabycie akcji przez Wiceprezesa Zarządu (43/2011)

BYTOM - Nabycie akcji przez Wiceprezesa Zarządu (43/2011)
Share
d3g8goh
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 43 / 2011
Data sporządzenia: 2011-07-15
Skrócona nazwa emitenta
BYTOM
Temat
Nabycie akcji przez Wiceprezesa Zarządu
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Bytom S.A. informuje, iż w dniu 15 lipca 2011 roku otrzymał od Pana Grzegorz Koterwy, Wiceprezesa Zarządu Spółki następującą informację: "Wypełniając obowiązek wynikający z art. 160 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku nr 211, poz. 1384) (dalej: "Ustawa o Obrocie"), jako Wiceprezes Zarządu BYTOM S.A., informuję, że w dniu 15 lipca 2011 roku nabyłem 120.000 akcji BYTOM S.A. po cenie 1,71 zł za każdą akcję. Akcje, które były przedmiotem transakcji, stanowią 0,17 % kapitału zakładowego i dają prawo do 120.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu BYTOM S.A., co stanowi 0,17 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu BYTOM S.A. Transakcja nabycia akcji BYTOM S.A. została zawarta w dniu 15 lipca 2011 roku za pośrednictwem Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w transakcji pakietowej." Data sporządzenia: 15 lipca 2011 roku

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BYTOM SA
(pełna nazwa emitenta)
BYTOM Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-900 Bytom
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Wrocławska 32/34
(ulica) (numer)
032 78 79 320 032 78 75 172
(telefon) (fax)
office@bytom.com.pl www.bytom.com.pl
(e-mail) (www)
626-000-31-74 003550818
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-15 Michał Wójcik Prezes Zarządu
2011-07-15 Grzegorz Koterwa Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3g8goh

Podziel się opinią

Share
d3g8goh
d3g8goh