Trwa ładowanie...
d465hqn
d465hqn
espi

BYTOM - Zawiadomienie o zwiększeniu zaangażowania przez Nova PBB Sp. z o.o. Spółka komandytowo-ak...

BYTOM - Zawiadomienie o zwiększeniu zaangażowania przez Nova PBB Sp. z o.o. Spółka komandytowo-akcyjna (25/2011)
Share
d465hqn

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 25 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-04-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BYTOM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zwiększeniu zaangażowania przez Nova PBB Sp. z o.o. Spółka komandytowo-akcyjna | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Bytom S.A. informuje, iż otrzymał w dniu 11.04.2011 roku zawiadomienie od Nova PBB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna, że w dniu 5 kwietnia 2011 roku Nova PBB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna nabyła na podstawie transakcji zawartej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w obrocie pozasesyjnym 1.500.000 akcji BYTOM S.A., które stanowią 2,12 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 2,12% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu BYTOM S.A. Transakcja została zawarta w wykonaniu umów z dnia 22 listopada 2010 roku.W związku z powyższym Nova PBB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna przekroczyła próg 15% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu BYTOM S.A.Przed zmianą udziału Nova PBB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna posiadała 10.208.000 akcji stanowiących 14,46% udziału w kapitale zakładowym i dające 10.208.000 głosów stanowiących 14,46% udziału
w ogólnej liczbie głosów na na Walnym Zgromadzeniu BYTOM S.A..W związku z nabyciem akcji Nova PBB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna posiada 11.708.000 akcji stanowiących 16,58% udziału w kapitale zakładowym i dające 11.708.000 głosów stanowiących 16,58% udziału w ogólnej liczbie głosów na na Walnym Zgromadzeniu BYTOM S.A..Nova PBB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna ma zamiar dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu BYTOM S.A. w okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia w celu zwiększenia liczby posiadanych akcji.Nie istnieją podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje BYTOM S.A.Nova PBB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna nie jest stroną umowy, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie Publicznej. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BYTOM SA
(pełna nazwa emitenta)
BYTOM Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-900 Bytom
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Wrocławska 32/34
(ulica) (numer)
032 78 79 320 032 78 75 172
(telefon) (fax)
office@bytom.com.pl www.bytom.com.pl
(e-mail) (www)
626-000-31-74 003550818
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-11 Grzegorz Koterwa Wiceprezes Zarządu
2011-04-11 Artur Morawiec Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d465hqn

Podziel się opinią

Share
d465hqn
d465hqn