Trwa ładowanie...
d3jesk1
espi

BYTOM - Zbycie akcji przez osobę blisko związaną z Przewodniczącym Rady Nadzorczej (40/2011)

BYTOM - Zbycie akcji przez osobę blisko związaną z Przewodniczącym Rady Nadzorczej (40/2011)
Share
d3jesk1

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 40 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BYTOM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zbycie akcji przez osobę blisko związaną z Przewodniczącym Rady Nadzorczej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Bytom S.A. informuje, iż w dniu 15 lipca 2011 roku otrzymał od Pana Jana Pilcha, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki następującą informację: "Wypełniając obowiązek wynikający z art. 160 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku nr 211, poz. 1384) (dalej: "Ustawa o Obrocie"), jako Przewodniczący Rady Nadzorczej BYTOM S.A., informuję, że w dniu 12 lipca 2011 roku FRM "4E Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Krakowie, która jest osobą blisko ze mną związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 Ustawy o Obrocie, zbyła 240.000 akcji BYTOM S.A. po cenie 1,78 zł za każdą akcję. Akcje, które były przedmiotem transakcji, stanowią 0,34 % kapitału zakładowego i dają prawo do 240.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu BYTOM S.A., co stanowi 0,34 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu BYTOM S.A. Transakcja zbycia akcji BYTOM S.A. została zawarta w dniu 12 lipca 2011 roku za
pośrednictwem Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w transakcji pakietowej. Jestem wspólnikiem i prezesem zarządu 4E Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, która jest komplementariuszem FRM "4E Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Krakowie." Data sporządzenia: 15 lipca 2011 roku | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BYTOM SA
(pełna nazwa emitenta)
BYTOM Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-900 Bytom
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Wrocławska 32/34
(ulica) (numer)
032 78 79 320 032 78 75 172
(telefon) (fax)
office@bytom.com.pl www.bytom.com.pl
(e-mail) (www)
626-000-31-74 003550818
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-15 Michał Wójcik Prezes Zarządu
2011-07-15 Grzegorz Koterwa Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3jesk1

Podziel się opinią

Share
d3jesk1
d3jesk1