Trwa ładowanie...
d4emxfk
espi

BYTOM - Zmiany w składzie Zarządu BYTOM S.A. (13/2014)

BYTOM - Zmiany w składzie Zarządu BYTOM S.A. (13/2014)

Share
d4emxfk

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BYTOM | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmiany w składzie Zarządu BYTOM S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BYTOM S.A. (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 20 marca 2014 r. Pan Piotr Olczyk złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Emitenta z dniem 20 marca 2014 r. Rezygnacja nastąpiła z przyczyn osobistych. Emitent ponadto informuje, iż w dniu 20 marca 2014 r. Rada Nadzorcza Bytom S.A. powołała Panią Ilonę Hencel w skład Zarządu powierzając jej funkcję Wiceprezesa Zarządu. Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pani Ilony Hencel: Pani Ilona Hencel posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentką kierunku Zarządzanie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Pani Ilona Hencel jest od kilku lat związana z firmą Bytom S.A. Początkowo była odpowiedzialna za rozwój sieci hurtowej Spółki, a od 1.04.2012 roku jako Dyrektor Sprzedaży, za całość sieci detalicznej firmy Bytom S.A. Od stycznia 2014 roku zatrudniona na stanowisku Dyrektora Rozwoju Sieci Detalicznej. Od 2010 roku prowadzi również własną
działalność gospodarczą. W latach 2010-2011 zatrudniona w Intermoda Fashion S.A na stanowisku Prezesa Zarządu. W latach 2008-2009 zatrudniona w Reporter S.A. na stanowisku Dyrektora Sprzedaży, gdzie od lipca 2008 do czerwca 2009 pełniła funkcję Członka Zarządu. W latach 2001- 2008 była zatrudniona w Vistula & Wólczanka S.A., ostatnio na stanowisku Dyrektora Regionalnego Sklepów Firmowych, pełniła funkcję Wicedyrektora ds. Sklepów Formowych Vistula oraz Lettfield. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Ilona Hencel prowadzi indywidualną działalność gospodarczą, która nie stanowi działalności konkurencyjnej wobec spółki Bytom S.A. Pani Ilona Hencel nie uczestniczy jako wspólnik w spółce cywilnej, spółce osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej lub innej konkurencyjnej wobec działalności spółki Bytom S.A osobie prawnej. Nie jest także członkiem organów ww. Informacje o wpisie powołanej osoby w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS: Pani Ilona Hencel nie jest
wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2009, Nr 185, poz. 1439 ze zmianami) w związku z § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4emxfk

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BYTOM SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BYTOM | | Lekki (lek) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 31 - 864 | | Kraków | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Al. Jana Pawła II | | 41 C | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 12 64 67 800 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | office@bytom.com.pl | | www.bytom.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 626-000-31-74 | | 003550818 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-20 Michał Wójcik Prezes Zarządu
2014-03-20 Dagmara Szczupak Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4emxfk

Podziel się opinią

Share
d4emxfk
d4emxfk