Trwa ładowanie...
d20b2bt

BZ WBK poprawił wskaźniki rentowności w I półr., C/I poniżej 50%

Warszawa, 31.07.2014 (ISBnews) - Bank Zachodni WBK poprawił wskaźniki efektywności - wskaźnik koszty do dochodów (C/I) w I półroczu obniżył się do 48,3% wobec 50,5% rok wcześniej, a wskaźnik zwrotu z kapitałów (ROE) zwiększył się do 17,2% na koniec czerwca. Bank zanotował w I połowie tego roku wzrost dochodów o 6,7% w skali roku, zaś koszty wzrosły w tym czasie o 2,2%, poinformował BZ WBK.
Share
d20b2bt

"Przy niższym tempie wzrostu całkowitych kosztów (+2,2% r/r) w porównaniu z dochodami (+6,7% r/r), wskaźnik efektywności kosztowej grupy uległ poprawie z 50,5% za I połowę 2013 r. do poziomu 48,3% za I połowę 2014 r. Wyłączając koszty integracji, wskaźnik koszty/dochody spadł z 46,4% do 44,6%" - czytamy w raporcie.

W I półroczu dochody ogółem grupy BZ WBK wyniosły 2 982,5 mln zł i wzrosły o 6,7% w skali roku. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 773,0 mln zł i przekroczył poziom osiągnięty w analogicznym okresie 2013 r. o 14,4% r/r.

"Wzrost wyniku odsetkowego netto w skali roku jest efektem znacznej różnicy między dynamiką spadku przychodów i kosztów odsetkowych w otoczeniu malejących stóp procentowych. W I połowie 2014 r. przychody odsetkowe spadły o 7,9% r/r i osiągnęły wartość 2 502,1 mln zł i, natomiast koszty odsetkowe obniżyły się o 37,6% r/r do poziomu 729,1 mln zł" - czytamy dalej.

d20b2bt

Marża odsetkowa netto grupy (annualizowana w ujęciu kwartalnym) sukcesywnie rosła od stycznia do czerwca (z poziomu 3,26% za I kwartał 2013 r. do 3,72% za II kwartał 2014 r.), co odnotowano w warunkach ostrego spadku rynkowych stóp procentowych w I połowie 2013 r. i względnej stabilizacji w kolejnych okresach.

"Tendencja wzrostowa marży odsetkowej netto to skumulowany efekt kilku czynników, z których najważniejsze to: ujednolicenie oferty produktowej Banku po fuzji, efektywne zarządzanie taryfą oprocentowania z uwzględnieniem sytuacji rynkowej, oczekiwań klientów, wymogów regulacyjnych i celów własnych Grupy, a także rozwój wolumenów biznesowych" - tłumaczy bank.

Wynik z tytułu prowizji osiągnął w I połowie 2014 r. wartość 893,1 mln zł i był wyższy o 2,1% r.r. Bank podał, że istotny przyrost procentowy w skali roku wykazały dochody prowizyjne z tytułu kart kredytowych (+35,4% r/r), głównie za sprawą wzrostu bazy kart kredytowych i ich transakcyjności oraz rewizji wybranych stawek taryfy prowizji i opłat BZ WBK w obsłudze tych instrumentów. W dobrym tempie rosły też dochody z prowizji kredytowych (+14,6% r/r), odzwierciedlając efekty działalności grupy w zakresie obsługi dużych transakcji finansowania przedsiębiorstw.

Koszty ogółem wyniosły 1 441,5 mln zł i były wyższe o 2,2% r/r.

d20b2bt

"Wyłączając koszty integracji w wysokości 110,6 mln zł ujęte w I połowie 2014 r. oraz 115 mln zł w okresie porównywalnym, koszty ogółem Grupy zwiększyły się o 2,7% r/r. Po wyeliminowaniu z bazy kosztowej Grupy kosztów spółek zależnych BZ WBK-Aviva - konsolidowanych począwszy od 1 stycznia 2014 r. - całkowite porównywalne koszty ogółem zwiększyły się o 1,6% r/r, w tym koszty pracownicze i działania spadły o 1,3%. Zmiany te wystąpiły w okresie intensywnych przedsięwzięć rozwojowych zorientowanych na doskonalenie obsługi klienta i kultury organizacyjnej Grupy" - podano też w raporcie.

Współczynnik wypłacalności grupy wyniósł 13,3% na koniec czerwca (13,9% na 31 grudnia 2013 r.), a współczynnik wypłacalności banku - 13,7% (15,2% na 31 grudnia 2013 r.).

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17,2% na koniec czerwca (16,6% na 31 grudnia 2013 r.), a po wyłączeniu kosztów integracji z Kredyt Bankiem S.A. - 18,8%.

Zysk należny udziałowcom Banku Zachodniego WBK wyniósł 953,6 mln zł w I półroczu i zwiększył się o 20,2% r/r.

(ISBnews)

d20b2bt

Podziel się opinią

Share
d20b2bt
d20b2bt