Trwa ładowanie...
dna8s58
espi
07-03-2013 16:03

BZWBK - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A. ? wykaz akcjonariuszy posiadaj...

BZWBK - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A. ? wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów - korekta (13/2013)

Share
dna8s58
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2013 Korekta
Data sporządzenia: 2013-03-07
Skrócona nazwa emitenta
BZWBK
Temat
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A. ? wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów - korekta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Bank Zachodni WBK S.A. ("Bank") informuje, że w wyniku oczywistej pomyłki pisarskiej, w raporcie bieżącym nr 13/2013 z dnia 13 lutego 2013 r. podano błędną liczbę głosów przysługujących KBC Bank NV na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku, które odbyło się w dniu 13 lutego 2013 r. Zamiast: 15 125 966 głosów Powinno być: 15 125 964 głosów Podstawa prawna: § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
7-03-2013 Re. Extraordinary General Meeting of Bank Zachodni WBK S.A. – list of shareholders with at least 5% of the total voting power - correction Current report no. 13/2013 correction Bank Zachodni WBK S.A. (“the Bank”) hereby advises that in the current report no. 13/2013 dated 13th February 2013 the incorrect number of votes at the Bank’s Extraordinary General Meeting, which took place on 13th February 2013, held by KBC Bank NV, was given as a result of an obvious clerical error. Instead of: 15 125 966 votes It should be: 15 125 964 votes Legal basis: § 6 clause 2 of the Finance Minister’s Ordinance of 19 February 2009 re. current and periodic reports published by the issuers of securities and the rules of equal treatment of the information required under the laws of non-member states

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dna8s58

| | | BANK ZACHODNI WBK SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BZWBK | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 50-950 | | WROCŁAW | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | RYNEK | | 9/11 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 071 - 370-10-01 | | 071 - 370-24-36 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.bzwbk.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 896-000-56-73 | | 930041341 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-07 Elżbieta Kaleta-Jagiełło dyrektor ds. korporacyjnych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dna8s58
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dna8s58
dna8s58