Trwa ładowanie...
d36pyzr
espi

BZWBK - Rating Banku Zachodniego WBK S.A. zmieniony w wyniku zmian w ratingu Banco Santander. (...

BZWBK - Rating Banku Zachodniego WBK S.A. zmieniony w wyniku zmian w ratingu Banco Santander. (1/2012)
Share
d36pyzr

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-02-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BZWBK | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rating Banku Zachodniego WBK S.A. zmieniony w wyniku zmian w ratingu Banco Santander. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Fitch Ratings-Barcelona/London-13 luty 2012: Fitch Ratings obniżył rating długoterminowy (Long-term IDR) Banku Santander (Santander) do 'AA-' z 'A' oraz rating viability (VR) z 'aa-' do 'a' . Fitch usunął ratingi z listy obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym (RWN). Zmiany w ratingu Santander w dużej mierze odzwierciedlają obniżenie przez agencję Fitch ratingu Hiszpanii z 'AA-' do 'A' ze wskazaniem negatywnym (zob. " Fitch podejmuje akcje ratingowe w stosunku do sześciu krajów strefy Euro" oraz "Komentarz agencji Fitch dotyczący obniżenia ratingu Hiszpanii do 'A', ze wskazaniem negatywnym", oba dokumenty z dnia 27 stycznia 2012 dostępne na www.fitchratings.com). Wskazanie negatywne dla Banku Santander odzwierciedla wskazanie negatywne przyznane Hiszpanii. W rezultacie podjęte zostały następujące zmiany ratingu dla Banku Zachodniego WBK S.A.: Rating długoterminowy (long-term IDR): obniżony do 'A-' z 'A+'; ze wskazaniem negatywnym, usunięty z listy obserwacyjnej Rating krótkoterminowy (short-term IDR):
obniżony do 'F2' z 'F1'; usunięty z listy obserwacyjnej Rating viability: 'bbb' bez zmian Rating wsparcia: podtrzymany na '1' Kryteria oceny: "Globalne Kryteria Ratingowe dla Instytucji Finansowych" z dnia 16 sierpnia 2011r., "Rating Bankowego Kapitału Regulacyjnego oraz Podobnych Papierów Wartościowych" z 15 grudnia 2011r.; oraz ?Traktowanie Konstrukcji Hybrydowych w Analizie Kapitałowej Banków" z 11 lipca 2011r., są dostępne na stronie www.fitchratings.com. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 26 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | 14-02-2012 Subject: Bank Zachodni WBK S.A. rating changed following a rating action taken for Banco Santander. Current Report no. 1/2012 Fitch Ratings-Barcelona/London-13 February 2012: Fitch Ratings has downgraded Banco Santander's (Santander) Long-term Issuer Default Ratings (IDR) to 'A' from 'AA-' and Viability Rating (VR) to 'a' from 'aa-'. Fitch has removed the ratings from Rating Watch Negative (RWN). The rating actions on Santander largely reflect Fitch's downgrade of the Spanish sovereign to 'A'/Negative from 'AA-' (see “Fitch Takes Rating Actions on Six Eurozone Sovereigns” and “Fitch Comments Further on Downgrade of Spain to 'A'; Outlook Negative”, both dated 27 January 2012 at www.fitchratings.com). The Negative Outlook on Santander mirrors that on the sovereign rating. As a result the following rating actions were taken for Bank Zachodni WBK S.A.: Long-term IDR: downgraded to 'A-' from 'A+'; Outlook Negative; removed from RWN Short-term IDR: downgraded to 'F2' from 'F1'; removed from RWN VR:
unaffected at 'bbb' Support Rating: affirmed at '1' Applicable criteria: 'Global Financial Institutions Rating Criteria', dated 16 August 2011; 'Rating Bank Regulatory Capital and Similar Securities', dated 15 December 2011; and 'Treatment of Hybrids in Bank Capital Analysis', dated 11 July 2011, are all available at www.fitchratings.com. Legal basis: § 5 clause 1 point 26 of the Finance Minister’s of 19 February 2009 on current and periodic reports published by the issuers of securities and the rules of equal treatment of the information required by the laws of non-member states | |

d36pyzr

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BANK ZACHODNI WBK SA
(pełna nazwa emitenta)
BZWBK
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-950 WROCŁAW
(kod pocztowy) (miejscowość)
RYNEK 9/11
(ulica) (numer)
071 - 370-10-01 071 - 370-24-36
(telefon) (fax)
www.bzwbk.pl
(e-mail) (www)
896-000-56-73 930041341
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-02-14 Elżbieta Kaleta-Jagiełło Dyrektor ds. korporacyjnych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d36pyzr

Podziel się opinią

Share
d36pyzr
d36pyzr