Trwa ładowanie...
d44tgk2

C&C ENERGY SA - Korekta (uzupełnienie) Raportu Bieżącego nr. 35/2010 o datę zarejestrowania przez...

C&C ENERGY SA - Korekta (uzupełnienie) Raportu Bieżącego nr. 35/2010 o datę zarejestrowania przez sąd zmian w KRS. (4/2011)

Share
d44tgk2

| | KOMISJA NADZORUFINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | C&C ENERGY SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta (uzupełnienie) Raportu Bieżącego nr. 35/2010 o datę zarejestrowania przez sąd zmian w KRS. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie?informacje bieżące i okresowe; §38 ust.1 pkt. 7)?Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku?w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. ("Spółka") informuje, że w Raporcie Bieżącym Nr 35/2010 z dnia 15 listopada 2010 roku omyłkowo nie umieścił daty postanowienia wydanego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o wysokości kapitału zakładowego.Prawidłowe brzmienie treści Raportu Bieżącego Nr 35/2010 z dnia 15 listopada 2010 roku jest następujące:Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. (dotychczas KAREN S.A.) przesyła do publicznej wiadomości informację, że w dniu dzisiejszym powziął informację z Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (postanowienie Sądu o zmianę danych w KRS z dnia 03 listopada 2010r.:)1. W przedmiocie rejestracji zmiany nazwy Spółki.Zgodnie z uchwałą ZWZA z dnia 1 września 2010 roku nazwa firmy została zmieniona z KAREN S.A. na Clean&Carbon Energy S.A.2. W przedmiocie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.Sąd zarejestrował 100.000.000 akcji serii J oraz 18.000.000 akcji serii K zgodnie z uchwałami ZWZA spółki podjętymi w dniu 1 września 2010 roku.Akcje serii J zostały objęte przez Texas Ranch Company Sp. z o.o. z siedzibą w KoszewkuAkcje serii K zostały objęte przez Amentum Holdings Limited z siedzibą w NikozjiPo zarejestrowaniu akcji serii J i K łączna liczba głosów na WZA Clean&Carbon Energy S.A. wynosi 171.400.000 głosów.Wysokość zarejestrowanego kapitału zakładowego wynosi 68.560.000,00 PLN, z czego wysokość kapitału wpłaconego 44.960.000,00 PLN.Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału Spółki o akcje serii J oraz K struktura kapitału wygląda
następująco:- 40.280 akcji serii A-60.420 akcji serii B-3.524.500 akcji serii C-1.174.800 akcji serii D-400.000 akcji serii E-75.000 akcji serii F-75.000 akcji serii G- 8.000.000 akcji serii H-40.050.000 akcji serii I-100.000.000 akcji serii J-18.000.000 akcji serii K | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d44tgk2

| | | CLEAN&CARBON ENERGY SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | C&C ENERGY SA | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-674 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Marynarska | | 21 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 6400820 | | 22 6400823 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ccenergy@ccenergy.pl | | www.ccenergy.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-00-33-418 | | 012774867 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-09 Tomasz Szamlewski Prezes zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d44tgk2

Podziel się opinią

Share
d44tgk2
d44tgk2