Trwa ładowanie...
d1ripyh
espi

C&C ENERGY SA - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA Clean & Ca...

C&C ENERGY SA - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA Clean & Carbon Energy S.A. w dniu 24 listopada 2011 roku (64/2011)

Share
d1ripyh
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 64 / 2011
Data sporządzenia: 2011-11-24
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA Clean & Carbon Energy S.A. w dniu 24 listopada 2011 roku
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667, na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zw. z art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu o spółkach publicznych informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. odbytym w dniu 24 listopada 2011 roku, akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% liczby głosów na NWZA był Pan Stanisław Paszyński, posiadający 617.476.800 akcji, co daje 617.476.800 głosów na NWZA, stanowi 99,9% udzialu głosów w NWZA, i daje 617.476.800 głosów

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ripyh

| | | CLEAN&CARBON ENERGY SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | C&C ENERGY SA | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-674 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Marynarska | | 21 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 6400820 | | 22 6400823 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.cce.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-00-33-418 | | 012774867 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-24 Wielkosław Staniszewski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ripyh

Podziel się opinią

Share
d1ripyh
d1ripyh