Trwa ładowanie...
d2qenur

CALATRAVA CAPITAL SA - korekta raportu (11/2013)

CALATRAVA CAPITAL SA - korekta raportu (11/2013)

Share
d2qenur

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CALATRAVA CAPITAL SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | korekta raportu | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Spółka CALATRAVA CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości, że w raporcie nr 11/2013 z dnia 6 lutego 2013 roku dotyczącym zbycia akcji własnych, została błędnie podana liczba zbytych akcji i w konsekwencji została błędnie podana liczba obecnie posiadanych akcji oraz ich udział w kapitale i ogólnej liczbie głosów. POPRAWNE DANE: CALATRAVA CAPITAL S.A. zbyła 1.966.990 akcji własnych, o łącznej wartości nominalnej 983.495,00 PLN, które stanowią 0,39% kapitału zakładowego oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Średnia cena sprzedaży wyniosła 0,50 PLN. Obecnie CALATRAVA CAPITAL S.A. posiada łącznie 2.078.000 akcji własnych o łącznej wartości nominalnej 1.039.000, które stanowią 0,42% kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. dane przed korektą: CALATRAVA CAPITAL S.A. zbyła 2.705.951 akcji własnych, o łącznej wartości nominalnej 1.352.975,50 PLN, które stanowią 0,54% kapitału zakładowego oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Średnia
cena zakupu wyniosła 0,50 PLN. Obecnie CALATRAVA CAPITAL S.A. posiada łącznie 1.339.039 akcji własnych, które stanowią 0,27% kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Podstawa prawna: § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2qenur

| | | CALATRAVA CAPITAL SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CALATRAVA CAPITAL SA | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-845 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Ul. Łucka | | 2/4/6 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 398 96 71 | | 22 398 96 72 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro_zarzadu@calatravacapital.pl | | www.calatravacapital.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 729-020-77-52 | | 004358052 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-07 Katarzyna Kozłowska Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2qenur

Podziel się opinią

Share
d2qenur
d2qenur