Trwa ładowanie...
d45sdtf
d45sdtf
espi

CALATRAVA CAPITAL SA - Transakcja na znacznym pakiecie akcji (4/2015)

CALATRAVA CAPITAL SA - Transakcja na znacznym pakiecie akcji (4/2015)
Share
d45sdtf
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-21
Skrócona nazwa emitenta
CALATRAVA CAPITAL SA
Temat
Transakcja na znacznym pakiecie akcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Spółka CALATRAVA CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20 marca 2015 roku otrzymała zawiadomienie od Pani Danuty Rączkowskiej o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce. Zawiadamiająca poinformowała iż w dniu 19 marca 2015 roku nabyła bezpośrednio 251.441 akcji Spółki Calatrava Capital S.A. stanowiących 5,03% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawniających do oddania 251.441 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 5,03% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Przed dokonaniem transakcji o której mowa powyżej Pani Danuta Rączkowska nie posiadała akcji Spółki. Pani Danuta Rączkowska informuje, iż pośrednio nie posiada akcji Spółki oraz nie posiadała ich przed zdarzeniami o których mowa powyżej. Zawiadamiająca informuje, że w ciągu 12 miesięcy nie wyklucza bezpośrednio i pośrednio zwiększania lub zmniejszania swojego zaangażowania w Spółce. Podstawa prawna: art. 70 ust. 1 Ustawy o ofercie

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CALATRAVA CAPITAL SA
(pełna nazwa emitenta)
CALATRAVA CAPITAL SA Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-845 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Ul. Łucka 2/4/6
(ulica) (numer)
22 398 96 71 22 398 96 72
(telefon) (fax)
biuro_zarzadu@calatravacapital.pl www.calatravacapital.pl
(e-mail) (www)
729-020-77-52 004358052
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-21 Piotr Stefańczyk Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45sdtf

Podziel się opinią

Share
d45sdtf
d45sdtf