Trwa ładowanie...
d2d3o5o
d2d3o5o
espi

CALATRAVA CAPITAL SA - Wniosek o upadłość spółki zależnej (41/2013)

CALATRAVA CAPITAL SA - Wniosek o upadłość spółki zależnej (41/2013)
Share
d2d3o5o
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 41 / 2013
Data sporządzenia: 2013-09-13
Skrócona nazwa emitenta
CALATRAVA CAPITAL SA
Temat
Wniosek o upadłość spółki zależnej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd CALATRAVA CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 12 września 2013 roku Zarząd Emitenta został powiadomiony przez spółkę zależną "PROJEKT ŁUCKA" Sp. z o.o., że zarząd tej spółki złożył wniosek o upadłość spółki "PROJEKT ŁUCKA" Sp. z o.o. w związku z czym w dniu 12 września 2013 roku spółka otrzymała zawiadomienie o wyznaczeniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych, tymczasowego nadzorcy sądowego dla spółki "PROJEKT ŁUCKA" Sp. z o.o. "PROJEKT ŁUCKA" Sp. z o.o. jest spółką celową będącą w posiadaniu nieruchomości biurowo-usługowej w Warszawie. Złożenie wniosku o upadłość jest konsekwencją wypowiedzenia umowy kredytowej przez bank finansujący przedmiotową inwestycję. Podstawa prawna: art. 56 pkt 1 ppkt 1ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CALATRAVA CAPITAL SA
(pełna nazwa emitenta)
CALATRAVA CAPITAL SA Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-845 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Ul. Łucka 2/4/6
(ulica) (numer)
22 398 96 71 22 398 96 72
(telefon) (fax)
biuro_zarzadu@calatravacapital.pl www.calatravacapital.pl
(e-mail) (www)
729-020-77-52 004358052
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-13 Piotr Stefańczyk Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2d3o5o

Podziel się opinią

Share
d2d3o5o
d2d3o5o