Trwa ładowanie...
dhwmzeu
espi

CALESCO S.A. - Zestawienie Akcjonariuszy Posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Cales ...

CALESCO S.A. - Zestawienie Akcjonariuszy Posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Calesco S.A. (4/2014)
Share
dhwmzeu
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2014
Data sporządzenia: 2014-06-24
Skrócona nazwa emitenta
CALESCO S.A.
Temat
Zestawienie Akcjonariuszy Posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Calesco S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Calesco S.A. ( Emitent) przekazuje wykaz Akcjonariuszy obecnych na ZWZA Emitenta w dniu 23 czerwca 2014 roku , posiadajacych ca najmniej 5% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu. Ogólna liczba głosów na przedmiotowym ZWZA wyniosła: 3.750.400 Akcjonariusz : Jacek Gryczka Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZA - 1.087.500 Udział w liczbie głosów na ZWZA -29,00% Udział w ogólnej liczbie glosów - 27,37% Akcjonariusz : Maciej Gryczka Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZA -937.900 Udział w liczbie głosów na ZWZA - 25,01% Udział w ogólnej liczbie głosów -23,60% Akcjonariusz: Maria Majewska Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZA - 937.500 Udział w liczbie głosów na ZWZA -25,00% Udział w ogólnej liczbie głosow 23,59% Akcjonariusz : Krzysztof Dokowski Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZA -787.500 Udział w liczbie głosów na ZWZA -21,00% Udział w ogólnej liczbie głosów -19,82%

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-24 Renata Gryczka Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dhwmzeu

Podziel się opinią

Share
dhwmzeu
dhwmzeu