Trwa ładowanie...
d47unl8

CALL CENTER TOOLS - Ogłoszenie o zmianie porządku obrad NWZ spółki zwołanego na 15.02.2013 (2/2013)

CALL CENTER TOOLS - Ogłoszenie o zmianie porządku obrad NWZ spółki zwołanego na 15.02.2013 (2/2013)

Share
d47unl8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CALL CENTER TOOLS | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zmianie porządku obrad NWZ spółki zwołanego na 15.02.2013 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Solipska 4B, 02-482 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000383038, z kapitałem zakładowym w wysokości 465.000 złotych, wpłaconym w całości, NIP: 7010226488 (dalej jako: "Spółka"), działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, informuje o uzupełnieniu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Call Center Tools S.A. zwołanego na dzień 15.02.2013 r. na godzinę 12:00 w związku z otrzymaniem od Infigate Sp. z o.o. będącej akcjonariuszem Spółki, która reprezentuje 9,68 % kapitału zakładowego Spółki i ogółu głosów w Spółce (dalej także jako "Akcjonariusz") wniosku dotyczącego uzupełnienia porządku obrad. Do niniejszego raportu zostały załączone następujące dokumenty: (i) uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz (ii) ujednolicony projekt
uchwał. Podstawa prawna: art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | CCTzal1uzupelnienieporzadku_obrad.pdf | | | | | | | | | | |
| | CCT_zał2projektyuchwalujednolicony.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d47unl8

| | | CALL CENTER TOOLS SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CALL CENTER TOOLS | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-482 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Solipska | | 4 b | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-28 Anna Kosiorek-Czajka Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d47unl8

Podziel się opinią

Share
d47unl8
d47unl8