Trwa ładowanie...
d2a4usp
d2a4usp
espi

CALL CENTER TOOLS - Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów (7/2013)

CALL CENTER TOOLS - Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów (7/2013)
Share
d2a4usp

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CALL CENTER TOOLS | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Call Center Tools S.A. ("Spółka", "Emitent") zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym uzyskał informację na podstawie zawiadomienia otrzymanego od akcjonariusza Infigate Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Infigate), że w wyniku zawarcia w dniu 16 października 2013 r. umowy cywilnoprawnej, której przedmiotem była transakcja zbycia akcji Emitenta na rzecz osoby fizycznej Infigate zmniejszył swój udział w ogólnej liczbie akcji Spólki oraz głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Przed transakcją, akcjonariusz Infigate posiadał 450.000 szt. akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, które stanowiły 9,68% kapitału zakładowego Emitenta i dawały 450.000 głosów, stanowiących 9,68% w ogólnej liczbie głosów. Po transakcji, według otrzymanego zawiadomienia, akcjonariusz Infigate nie posiada żadnej akcji Emitenta. Jednocześnie wskazano w zawiadomieniu, że brak jest podmiotów zależnych od zawiadamiającego, posiadających akcje Emitenta, a także że brak jest osób o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c wyżej
powołanej ustawy. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-21 Anna Kosiorek-Czajka Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2a4usp

Podziel się opinią

Share
d2a4usp
d2a4usp