Trwa ładowanie...
d31m8t7
d31m8t7
espi

Call Center Tools - Treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20.03.20 ... - EBI

Call Center Tools - Treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20.03.2015 r. (8/2015)
Share
d31m8t7
NEW CONNECT
Raport EBI nr 8 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-21
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20.03.2015 r.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Call Center Tools S.A. ("Emitent", "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał (w załączeniu), które zostały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 20.03.2015 r. Treść załączonych uchwał zawiera informacje o: 1) liczbie akcji, z których oddano ważne głosy; 2) procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym; 3) łącznej liczbie ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się". Jednocześnie Zarząd Call Center Tools S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, wszystkie uchwały zostały podjęte jednomyślnie. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis
cctuchwalypodjetenwza20032015-0.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Anna Kosiorek-Czajka Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d31m8t7

Podziel się opinią

Share
d31m8t7
d31m8t7