Trwa ładowanie...
d4g8xik
d4g8xik
espi

CAM MEDIA S.A. - Objęcie większościowego pakietu akcji w spółce Brand 24 S.A. (28/2012)

CAM MEDIA S.A. - Objęcie większościowego pakietu akcji w spółce Brand 24 S.A. (28/2012)
Share
d4g8xik
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2012
Data sporządzenia: 2012-12-13
Skrócona nazwa emitenta
CAM MEDIA S.A.
Temat
Objęcie większościowego pakietu akcji w spółce Brand 24 S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd CAM Media S.A. informuje, iż w dniu wczorajszym doszło do zawarcia czterech umów sprzedaży, na mocy których dotychczasowi akcjonariusze Brand 24 S.A. z siedzibą w Warszawie przenieśli na CAM Media S.A. własność 161.632 akcji imiennych Brand 24 S.A.. W wyniku tej transakcji obecnie w posiadaniu CAM Media S.A. znajduje się 784.546 akcji Brand 24 S.A., które stanowią 50,49% kapitału zakładowego Brand 24 S.A. i z którymi związane jest prawo do 50,49% głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CAM MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CAM MEDIA S.A. Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-349 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Tamka 16 lok. U4
(ulica) (numer)
(022) 828 08 85 (022) 828 08 86
(telefon) (fax)
biuro@cammedia.pl www.cammedia.pl
(e-mail) (www)
525-22-87-848 015664139
(NIP) (REGON)
d4g8xik

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-13 Krzysztof Przybyłowski Prezes Zarządu Krzysztof Przybyłowski
2012-12-13 Paweł Orłowski Wiceprezes Zarządu Paweł Orłowski
2012-12-13 Adam Michalewicz Wiceprezes Zarządu Adam Michalewicz

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4g8xik

Podziel się opinią

Share
d4g8xik
d4g8xik