Trwa ładowanie...
d3ud40y

CAM MEDIA S.A. - Transakcja nabycia akcji Emitenta przez osobę zarządzającą (4/2013)

CAM MEDIA S.A. - Transakcja nabycia akcji Emitenta przez osobę zarządzającą (4/2013)

Share
d3ud40y

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CAM MEDIA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Transakcja nabycia akcji Emitenta przez osobę zarządzającą | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd CAM Media S.A. informuje, że w dniu 31 stycznia 2013 roku otrzymał od Pana Krzysztofa Przybyłowskiego, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu CAM Media S.A., pismo z dnia 31 stycznia 2013 roku, zawierające wskazane poniżej informacje. Zgodnie z przekazanymi informacjami w okresie od 11 września 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku Pan Krzysztof Przybyłowski nabył 5 000 (pięć tysięcy) akcji CAM Media S.A. w dziesięciu transakcjach po średniej cenie kupna 3,47 zł za jedną akcję. Łączna wartość transakcji wyniosła 17 367,50 zł. Szczegółowe informacje na temat transakcji zawiera tabela poniżej: Lp. Data Wolumen transakcji Rodzaj transakcji Cena za jedną akcję (zł) Wartość transakcji (zł) 1. 11.10.2012 500 zakup 3,45 1.725,00 2. 10.10.2012 500 zakup 3,45 1.725,00 3. 09.10.2012 500 zakup 3,45 1.725,00 4. 08.10.2012 500 zakup 3,46 1.730,00 5. 05.10.2012 500 zakup 3,46 1.730,00 6. 04.10.2012 500 zakup 3,41 1.705,00 7. 04.10.2012 250 zakup 3,45 862,50 8. 02.10.2012 250 zakup 3,56 890,00 9. 02.10.2012 500
zakup 3,51 1.755,00 10. 27.09.2012 1000 zakup 3,52 3.520,00 Transakcja została zawarta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ud40y

| | | CAM MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CAM MEDIA S.A. | | Media (med) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-349 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Tamka | | 16 lok. U4 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (022) 828 08 85 | | (022) 828 08 86 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@cammedia.pl | | www.cammedia.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 525-22-87-848 | | 015664139 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-31 Krzysztof Przybyłowski Prezes Zarządu Krzysztof Przybyłowski
2013-01-31 Paweł Orłowski Wiceprezes Zarządu Paweł Orłowski
2013-01-31 Adam Michalewicz Wiceprezes Zarządu Adam Michalewicz

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ud40y

Podziel się opinią

Share
d3ud40y
d3ud40y