Trwa ładowanie...
d7fd948
espi

CAM MEDIA S.A. - Transakcja nabycia akcji Emitenta przez osobę zarządzającą (5/2013)

CAM MEDIA S.A. - Transakcja nabycia akcji Emitenta przez osobę zarządzającą (5/2013)

Share
d7fd948
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-31
Skrócona nazwa emitenta
CAM MEDIA S.A.
Temat
Transakcja nabycia akcji Emitenta przez osobę zarządzającą
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd CAM Media S.A. informuje, że w dniu 31 stycznia 2013 roku otrzymał od Pana Adama Michalewicza, pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu CAM Media S.A., pismo z dnia 31 stycznia 2013 roku, zawierające wskazane poniżej informacje. Zgodnie z przekazanymi informacjami w okresie od 26 września 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku Pan Adam Michalewicz nabył 3 600 (trzy tysiące sześćset) akcji CAM Media S.A. w czterech transakcjach po średniej cenie kupna 3,47 zł za jedną akcję. Łączna wartość transakcji wyniosła 12.479,00 zł. Szczegółowe informacje na temat transakcji zawiera tabela poniżej: Lp. Data Wolumen transakcji Rodzaj transakcji Cena za jedną akcję (zł) Wartość transakcji (zł) 1. 15.10.2012 650 zakup 3,53 2.294,50 2. 26.09.2012 950 zakup 3,51 3.334,50 3. 26.09.2012 1000 zakup 3,44 3 440,00 4. 26.09.2012 1000 zakup 3,41 3.410,00 Transakcja została zawarta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d7fd948

| | | CAM MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CAM MEDIA S.A. | | Media (med) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-349 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Tamka | | 16 lok. U4 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (022) 828 08 85 | | (022) 828 08 86 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@cammedia.pl | | www.cammedia.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 525-22-87-848 | | 015664139 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-31 Krzysztof Przybyłowski Prezes Zarządu Krzysztof Przybyłowski
2013-01-31 Paweł Orłowski Wiceprezes Zarządu Paweł Orłowski
2013-01-31 Adam Michalewicz Wiceprezes Zarządu Adam Michalewicz

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d7fd948

Podziel się opinią

Share
d7fd948
d7fd948