Trwa ładowanie...
dflsn45

CAPITAL PARK S.A. - Ujawnienie informacji poufnej ? podjęcie decyzji o przeznaczeniu na sprzedaż ...

CAPITAL PARK S.A. - Ujawnienie informacji poufnej ? podjęcie decyzji o przeznaczeniu na sprzedaż aktywa o znaczącej wartości (24/2015)

Share
dflsn45
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2015
Data sporządzenia: 2015-09-02
Skrócona nazwa emitenta
CAPITAL PARK S.A.
Temat
Ujawnienie informacji poufnej ? podjęcie decyzji o przeznaczeniu na sprzedaż aktywa o znaczącej wartości
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka? lub ?Emitent?) niniejszym informuje, iż w dniu 2 września 2015 roku uchwałą numer 01/09/2015 podjął decyzję o przeznaczeniu na sprzedaż i poszukiwaniu potencjalnego nabywcy nieruchomości położonej w Warszawie, na której posadowiony jest kompleks biurowy ?Eurocentrum? - budynki Alfa, Beta, Gamma i Delta, której właścicielem jest jednostka zależna od Emitenta ? Dakota Investments sp. z o.o. (?Jednostka Zależna?). Wartość ewidencyjna nieruchomości w księgach rachunkowych Jednostki Zależnej wynosi 724.096.899 PLN (siedemset dwadzieścia cztery miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) i tym samym stanowi aktywo znacznej wartości. Zarząd Spółki uznał, iż informacja podana w niniejszym raporcie stanowi informację poufną w rozumieniu art. 154 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dflsn45

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CAPITAL PARK SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CAPITAL PARK S.A. | | Developerska (dev) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-674 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Marynarska | | 11 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 22 318 88 88 | | +48 22 318 88 89 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro@capitalpark.pl | | www.capitalpark.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 108-00-09-913 | | 142742125 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-02 Jan Motz Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dflsn45

Podziel się opinią

Share
dflsn45
dflsn45