Trwa ładowanie...
d1em6xp

CAPITAL PARK S.A. - Wprowadzenie akcji serii A, B, C i E Capital Park S.A. do obrotu giełdowego o...

CAPITAL PARK S.A. - Wprowadzenie akcji serii A, B, C i E Capital Park S.A. do obrotu giełdowego oraz wyznaczenie ostatniego dnia notowania praw do akcji serii C (4/2014)

Share
d1em6xp

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CAPITAL PARK S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wprowadzenie akcji serii A, B, C i E Capital Park S.A. do obrotu giełdowego oraz wyznaczenie ostatniego dnia notowania praw do akcji serii C | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Capital Park S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 4 marca 2014 r. zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") podjął: (i) uchwałę nr 243/2014 w sprawie wyznaczenia ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki, w której zarząd GPW wyznaczył na dzień 6 marca 2014 r. dzień ostatniego notowania 20.955.314 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki o wartości nominalnej 1 złoty każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") kodem "PLCPPRK00045"; oraz (ii) uchwałę nr 244/2014 w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i E Spółki, w której zarząd GPW postanowił wprowadzić z dniem 7 marca 2014 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące akcje zwykłe na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 1 zł każda i notować je w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "CPGROUP" i oznaczeniem "CPG": a) 100.000
(sto tysięcy) akcji serii A, oznaczonych przez KDPW kodem "PLCPPRK00037", b) 71.693,301 (siedemdziesiąt jeden milionów sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta jeden) akcji serii B, oznaczonych przez KDPW kodem "PLCPPRK00037", c) 20.955.314 (dwadzieścia milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta czternaście) akcji serii C, pod warunkiem dokonania przez KDPW w dniu 7 marca 2014 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLCPPRK00037", oraz d) 9.230.252 (dziewięć milionów dwieście trzydzieści tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwie) akcje serii E, pod warunkiem dokonania przez KDPW w dniu 7 marca 2014 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLCPPRK00037". Powyższe uchwały wchodzą w życie z dniem podjęcia. Podstawa prawna: §34 ust. 1 pkt 2 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1em6xp

| | | CAPITAL PARK SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CAPITAL PARK S.A. | | Developerska (dev) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-674 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Marynarska | | 11 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 22 318 88 88 | | +48 22 318 88 89 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@capitalpark.pl | | www.capitalpark.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 108-00-09-913 | | 142742125 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-04 Michał Koślacz Członek Zarządu
2014-03-04 Marcin Juszczyk Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1em6xp

Podziel się opinią

Share
d1em6xp
d1em6xp