Trwa ładowanie...
d2emy1g
d2emy1g
espi

CAPITAL PARK S.A. - Wprowadzenie obligacji na okaziciela serii C spółki Capital Park S.A. do ASO ...

CAPITAL PARK S.A. - Wprowadzenie obligacji na okaziciela serii C spółki Capital Park S.A. do ASO Catalyst (25/2014)
Share
d2emy1g
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-20
Skrócona nazwa emitenta
CAPITAL PARK S.A.
Temat
Wprowadzenie obligacji na okaziciela serii C spółki Capital Park S.A. do ASO Catalyst
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Capital Park S.A. (?Spółka?, ?Emitent?) niniejszym informuje, że w dniu 19 listopada 2014 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę Nr 1299/2014 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst 200 000 (dwustu tysięcy) sztuk 3-letnich niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii C, wyemitowanych przez Spółkę w dniu 23 września 2014 r. na podstawie uchwały Zarzadu Spółki nr 05/08/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r., o wartości nominalnej 100,00 zł (sto 00/100 złotych) każda i terminie wykupu 23 września 2017 r (?Obligacje?). Emitent wyemitował Obligacje o wartości 20.000.000,00 złotych. Oprocentowanie obligacji jest wypłacane w cyklach półrocznych. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CAPITAL PARK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CAPITAL PARK S.A. Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-674 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Marynarska 11
(ulica) (numer)
+48 22 318 88 88 +48 22 318 88 89
(telefon) (fax)
biuro@capitalpark.pl www.capitalpark.pl
(e-mail) (www)
108-00-09-913 142742125
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-20 Michał Koślacz Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2emy1g

Podziel się opinią

Share
d2emy1g
d2emy1g