Trwa ładowanie...
d1ek0tq
espi

CCC - Przeniesienie praw do znaków towarowych do spółki zależnej CCC.eu Sp. z o.o. (55/2014)

CCC - Przeniesienie praw do znaków towarowych do spółki zależnej CCC.eu Sp. z o.o. (55/2014)
Share
d1ek0tq
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 55 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-05
Skrócona nazwa emitenta
CCC
Temat
Przeniesienie praw do znaków towarowych do spółki zależnej CCC.eu Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd CCC S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 5 listopada 2014 roku powziął informację o podjęciu uchwały w dniu 4 listopada 2014 roku przez Zgromadzenie Wspólników Spółki NG2 Suisse S.a.r.l. z siedzibą w Zug, Alpenstrasse 15, 6300 Zug (podmiot zależny od Emitenta), w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie praw ochronnych do znaków towarowych i prawa do zgłoszonych znaków towarowych, w tym m.in. CCC, BOTI i Lasocki, na rzecz Spółki CCC.eu Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach, przy ul. Strefowej 6, 59-101 Polkowice (podmiot zależny od Emitenta), za wynagrodzeniem w wysokości 213.256.000,00 zł netto. Przeniesienia znaków ma na celu uporządkowanie struktury Grupy Kapitałowej CCC S.A. poprzez przeniesienie praw ochronnych do znaków towarowych do CCC.eu Sp. z o.o., która realizuje procesy biznesowe w oparciu o prawa ochronne na ww. znaki towarowe (marki).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CCC S.A.
(pełna nazwa emitenta)
CCC Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
59-101 Polkowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Strefowa 6
(ulica) (numer)
076 845 84 00 076 845 84 31
(telefon) (fax)
ccc@ccc.eu www.ccc.eu
(e-mail) (www)
6922200609 390716905
(NIP) (REGON)
d1ek0tq

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-05 Piotr Nowjalis Wiceprezes Zarządu
2014-11-05 Mariusz Gnych Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ek0tq

Podziel się opinią

Share
d1ek0tq
d1ek0tq