Trwa ładowanie...
d2mmt1h

CCI - Informacja dotycząca liczby sprzedanych biletów w sieci Cinema City w 2010 (1/2011)

CCI - Informacja dotycząca liczby sprzedanych biletów w sieci Cinema City w 2010 (1/2011)

Share
d2mmt1h
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2011
Data sporządzenia: 2011-01-12
Skrócona nazwa emitenta
CCI
Temat
Informacja dotycząca liczby sprzedanych biletów w sieci Cinema City w 2010
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd spółki Cinema City International N.V. ("Spółka") informuje, że w 2010 roku w multipleksach Cinema City we wszystkich krajach działalności sprzedano 30,5 mln biletów w porównaniu do 27,5 mln w 2009 roku, co stanowi 11,1% wzrost rok do roku.Liczba sprzedanych biletów w tysiącach2010 2009Polska 15 005 15 440Izrael 4 506 4 101Węgry 4 703 3 803Czechy 1 848 1 645Bułgaria 1 361 940Rumunia 3 091 1 535Cinema City 30 514 27 464Podstawa prawna: Art. 5:53 i następne Holenderskiej Ustawy z dnia 28 września 2006 o nadzorze finansowym (Wft.) oraz Art. 56 ust.1. pkt 1 oraz art. 56 ust 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Information on the number of admissions in the Cinema City chain in 2010TheBoard of Managing Directors of Cinema City International N.V. (the"Company") informs that the number of admissions in the Cinema CityInternational multiplexes in all countries of operation equaled 30.5million in 2010 compared to 27.5 million in 2009, which represents 11.1%growth on annual basis.No of admissions in thousand2010 2009Poland15 005 15 440Israel 4 506 4 101Hungary 4 703 3 803The CzechRep. 1 848 1 645Bulgaria 1 361 940Romania 3 091 1 535CinemaCity 30 514 27 464Legal grounds: Article 5:53 and subsequentof the Dutch Act of 28 September 2006 on rules regarding the financialmarkets and their supervision (Act on Financial Supervision– Wft.) inconjunction with Article 56.1.1and article 56.6 of the Polish Act onPublic Offerings, Conditions governing the Introduction of FinancialInstruments to Organized Trading and on Public Companies of 29 July 2005

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2mmt1h

| | | CINEMA CITY INTERNATIONAL N.V. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CCI | | Usługi inne(uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | | | Amsterdam | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-12 Nissim Nisan Cohen Pełnomocnik

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2mmt1h

Podziel się opinią

Share
d2mmt1h
d2mmt1h