Trwa ładowanie...
d35exyd
espi

CCI - Informacja dotycząca liczby sprzedanych biletów w sieci Cinema City w 2012 (3/2013)

CCI - Informacja dotycząca liczby sprzedanych biletów w sieci Cinema City w 2012 (3/2013)

Share
d35exyd
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-15
Skrócona nazwa emitenta
CCI
Temat
Informacja dotycząca liczby sprzedanych biletów w sieci Cinema City w 2012
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd spółki Cinema City International N.V. ("Spółka") informuje, że w 2012 roku w multipleksach Cinema City we wszystkich krajach działalności sprzedano 36,3 mln biletów w porównaniu do 35,5 mln w 2011 roku, co stanowi 2,5% wzrost rok do roku. Liczba sprzedanych biletów w tysiącach 2012 2011 Polska 13 493 14 883 Izrael 4 619 3 840 Węgry 7 022 6 636 Czechy 3 934 3 600 Bułgaria 1 711 1 574 Rumunia 4 367 3 725 Słowacja 1 196 1 196 Cinema City 36 342 35 454 Podstawa prawna: Art. 5:53 i następne Holenderskiej Ustawy z dnia 28 września 2006 o nadzorze finansowym (Wft.) oraz Art. 56 ust.1. pkt 1 oraz art. 56 ust 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Information on the number of admissions in the Cinema City chain in 2012The Board of Managing Directors of Cinema City International N.V. (the "Company") informs that the number of admissions in the Cinema City International multiplexes in all countries of operation equaled 36.3 million in 2012 compared to 35.5 million in 2011, which represents 2.5% growth on annual basis.No of admissions in thousand2012 2011Poland 13 493 14 883Israel 4 619 3 840Hungary 7 022 6 636The Czech Rep. 3 934 3 600Bulgaria 1 711 1 574Romania 4 367 3 725Slovakia 1 196 1 196Cinema City 36 342 35 454Legal grounds: Article 5:53 and subsequent of the Dutch Act of 28 September 2006 on rules regarding the financial markets and their supervision (Act on Financial Supervision – Wft.) in conjunction with Article 56.1.1 and article 56.6 of the Polish Act on Public Offerings, Conditions governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading and on Public Companies of 29 July 2005

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d35exyd

| | | CINEMA CITY INTERNATIONAL N.V. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CCI | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | | | Amsterdam | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | NL 803950408.B01 | | NL 803950408.B01 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-15 Nissim Nisan Cohen Pełnomocnik

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d35exyd

Podziel się opinią

Share
d35exyd
d35exyd