Trwa ładowanie...
d4c5el8
d4c5el8
espi

CCI - Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Cinema CityInternational...

CCI - Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Cinema CityInternational N.V. w dniu 24 lutego 2014 r. w Rotterdamie. (9/2014)
Share
d4c5el8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2014 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-02-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CCI | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Cinema City International N.V. w dniu 24 lutego 2014 r. w Rotterdamie. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Cinema City International N.V. w dniu 24 lutego 2014 r. w Rotterdamie. Rada Dyrektorów Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka") informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 24 lutego 2014 r. w Rotterdamie pod adresem: 210-212 Weena, Holandia o godz. 12.00 czasu środkowoeuropejskiego (CET) podjęło następujące uchwały. Wiążącą wersją uchwał jest wersja w języku angielskim. * ________________________________________________________________________ Uchwała nr 1 z dnia 24 lutego 2014 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia zgodnie z pkt 3 porządku obrad w sprawie zgody na przeniesienie przez Spółkę na Cineworld Group plc wszystkich akcji w kapitale zakładowym Cinema City Holding B.V., spółki całkowicie zależnej od Spółki.
________________________________________________________________________ §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka") postanawia wyrazić zgodę (w rozumieniu art. 2:107a holenderskiego kodeksu cywilnego) na przeniesienie przez Spółkę wszystkich akcji w kapitale zakładowym Cinema City Holding B.V., spółki całkowicie zależnej od Spółki, posiadającej całość aktywów kinowych w chwili finalizacji takiego przeniesienia, na Cineworld Group plc ("Cineworld") lub innego podmiotu (będącego spółką prawa angielskiego całkowicie zależną od Cineworld) wskazanego przez Cineworld, w zamian za wynagrodzenie pieniężne oraz przydział i emisję na rzecz Spółki akcji zwykłych w kapitale zakładowym Cineworld (stanowiących 24,9% kapitału zakładowego Cineworld po dokonaniu takiego przydziału i emisji) na warunkach przewidzianych w umowie połączenia (combination agreement) zawartej przez Spółkę oraz Cineworld. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w
życie z dniem podjęcia. *
_______________________________________ Uchwała nr 2 z dnia 24 lutego 2014 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia zgodnie z pkt 4a i 4b porządku obrad w sprawie zmiany Statutu Spółki na brzmienie wskazane w projekcie zmieniającego aktu notarialnego oraz upoważnienia każdego prawnika, notariusza, asesora notarialnego i asystenta prawnego z kancelarii Clifford Chance LLP w Amsterdamie do podpisania proponowanego aktu zmieniającego oraz dokonania wszelkich czynności uznanych przez upoważnioną osobę za właściwe w związku ze zmianą Statutu i podpisaniem proponowanego aktu zmieniającego. ____________________________________________ §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka") postanawia zmienić Statutu Spółki na brzmienie wskazane w projekcie zmieniającego aktu
notarialnego (hol. notariële akte van statutenwijziging) ("Akt Zmieniający"), w celu, między innymi, zmiany firmy Spółki na Global City Holdings N.V. oraz ustanowienia jedynego organu - rady dyrektorów wykonawczych oraz niewykonawczych (ang. board of directors) ("Rada Dyrektorów"), w wyniku której to zmiany obecna Rada Nadzorcza przestanie istnieć; oraz w związku z powyższym postanawia udzielić upoważnienia każdemu prawnikowi, notariuszowi, asesorowi oraz asystentowi prawnemu z kancelarii Clifford Chance LLP w Amsterdamie, z prawem substytucji (hol. recht van substitutie) ("Upoważniona Osoba"), do dokonania wszelkich zmian o charakterze technicznym uważanych za niezbędne lub właściwe, o ile zmiany takie nie powodują zmiany treści Aktu Zmieniającego, do podpisania proponowanego Aktu Zmieniającego oraz dokonania wszelkich czynności uznanych przez Upoważnioną Osobę za właściwe w związku ze zmianą Statutu i podpisaniem proponowanego Aktu Zmieniającego. Zmiany Statutu na podstawie Aktu Zmieniającego, pod
warunkiem, że Akt Zmieniający zostanie podpisany, wejdą w życie po finalizacji przeniesienia przez Spółkę wszystkich akcji w kapitale zakładowym Cinema City Holding B.V., spółki całkowicie zależnej od Spółki, na Cineworld Group plc ("Cineworld") lub innego podmiotu (będącego spółką prawa angielskiego całkowicie zależną od Cineworld) wskazanego przez Cineworld, w zamian za wynagrodzenie pieniężne oraz przydział i emisję na rzecz Spółki akcji zwykłych w kapitale zakładowym Cineworld (stanowiących 24,9% kapitału zakładowego Cineworld po dokonaniu takiego przydziału i emisji). §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. * _________________________________________________________________________ Uchwała nr 3a z dnia 24 lutego 2014 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia zgodnie z pkt 5a porządku obrad w sprawie powołania Petera Dudolenskiego na stanowisko jedynego dyrektora wykonawczego (executive member) Rady
Dyrektorów Spółki z chwilą dokonania zmiany Statutu Spółki. ________________________________________________________________________ §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka") niniejszym postanawia powołać Petera Dudolenskiego na stanowisko jedynego dyrektora wykonawczego (executive member) Rady Dyrektorów Spółki z chwilą dokonania zmiany Statutu Spółki na podstawie Uchwały nr 2. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. *
__________________________________________ Uchwała nr 3b z dnia 24 lutego 2014 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia zgodnie z pkt 5b porządku obrad w sprawie powołania Moshe J. Greidingera na stanowisko dyrektora niewykonawczego (non-executive director) w Radzie Dyrektorów Spółki z chwilą dokonania zmiany Statutu Spółki.
__________________________________________ §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka") niniejszym postanawia powołać Moshe J. Greidingera na stanowisko dyrektora niewykonawczego (non-executive director) w Radzie Dyrektorów Spółki, w związku z czym ustąpi on ze stanowiska dyrektora generalnego (Chief Executive Officer) Spółki, z chwilą dokonania zmiany Statutu Spółki na podstawie Uchwały nr 2. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. * ________________________________________________________________________ Uchwała nr 3c z dnia 24 lutego 2014 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia zgodnie z pkt 5c porządku obrad w sprawie powołania Israela Greidingera na stanowisko dyrektora niewykonawczego (non-executive director) w Radzie Dyrektorów Spółki z chwilą dokonania zmiany Statutu Spółki.
________________________________________________________________________ §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka") niniejszym postanawia powołać Israela Greidingera na stanowisko dyrektora niewykonawczego (non-executive director) w Radzie Dyrektorów Spółki, w związku z czym ustąpi on ze stanowiska dyrektora finansowego (Chief Financial Officer) Spółki, z chwilą dokonania zmiany Statutu Spółki na podstawie Uchwały nr 2. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. *
___________________________________________ Uchwała nr 3d z dnia 24 lutego 2014 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia zgodnie z pkt 5d porządku obrad w sprawie powołania Yaira Shilhava na stanowisko dyrektora niewykonawczego (non-executive director) w Radzie Dyrektorów Spółki z chwilą dokonania zmiany Statutu Spółki.
____________________________________________ §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka") niniejszym postanawia powołać Yaira Shilhava na stanowisko dyrektora niewykonawczego (non-executive director) w Radzie Dyrektorów Spółki z chwilą dokonania zmiany Statutu Spółki na podstawie Uchwały nr 2. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. * _______________________________________________________________________ Uchwała nr 3e z dnia 24 lutego 2014 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia zgodnie z pkt 5e porządku obrad w sprawie powołania Caroline M. Twist na stanowisko dyrektora niewykonawczego (non-executive director) w Radzie Dyrektorów Spółki z chwilą dokonania zmiany Statutu Spółki. ________________________________________________________________________ §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy spółki Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka") niniejszym postanawia powołać Caroline M. Twist na stanowisko dyrektora niewykonawczego (non-executive director) w Radzie Dyrektorów Spółki z chwilą dokonania zmiany Statutu Spółki na podstawie Uchwały nr 2. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. *
__________________________________________ Uchwała nr 3f z dnia 24 lutego 2014 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia zgodnie z pkt 5f porządku obrad w sprawie powołania Petera J. Weishuta na stanowisko dyrektora niewykonawczego (non-executive director) w Radzie Dyrektorów Spółki z chwilą dokonania zmiany Statutu Spółki. __________________________________________ §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka") niniejszym
postanawia powołać Petera J. Weishuta na stanowisko dyrektora niewykonawczego (non-executive director) w Radzie Dyrektorów Spółki z chwilą dokonania zmiany Statutu Spółki na podstawie Uchwały nr 2. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. * ________________________________________________________________________ Uchwała nr 3g z dnia 24 lutego 2014 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia zgodnie z pkt 5g porządku obrad w sprawie powołania Jonathana Chissicka na stanowisko dyrektora niewykonawczego (non-executive director) w Radzie Dyrektorów Spółki z chwilą dokonania zmiany Statutu Spółki. ________________________________________________________________________ §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka") niniejszym postanawia powołać Jonathana Chissicka na stanowisko dyrektora niewykonawczego (non-executive director) w
Radzie Dyrektorów Spółki z chwilą dokonania zmiany Statutu Spółki na podstawie Uchwały nr 2. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. *
__________________________________________ Uchwała nr 3h z dnia 24 lutego 2014 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia zgodnie z pkt 5h porządku obrad . w sprawie powołania A. Franka Pierce?a na stanowisko dyrektora niewykonawczego (non-executive director) w Radzie Dyrektorów Spółki z chwilą dokonania zmiany Statutu Spółki. __________________________________________ §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka") niniejszym postanawia powołać A. Franka Pierce?a na stanowisko dyrektora niewykonawczego (non-executive director) w Radzie Dyrektorów Spółki z chwilą dokonania zmiany Statutu Spółki na podstawie Uchwały nr 2. §2 Niniejsza
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. * ______________________________________________________________________________ Uchwała nr 4 z dnia 24 lutego 2014 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia zgodnie z pkt 6 porządku obrad w sprawie przyjęcia rezygnacji pana Scotta Rosenbluma ze stanowiska członka Rady Nadzorczej i Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz udzielenia mu absolutorium z pełnienia przez niego tych funkcji ze skutkiem na dzień zakończenia Połączenia. ________________________________________________________________________ §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka") niniejszym postanawia przyjąć rezygnację pana Scotta Rosenbluma ze stanowiska członka Rady Nadzorczej i Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki i udzielić mu absolutorium (hol. décharge) w związku z czynnościami i zadaniami podjętymi i wykonanymi przez
niego (lub zaniechaniami takich czynności) w charakterze członka Rady Nadzorczej Spółki i przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki od ostatniego Walnego Zgromadzenia, w zakresie, w jakim informacje dotyczące takich czynności, zadań i zaniechań zostały ujawnione Walnemu Zgromadzeniu w dacie odbycia NWZA, przy czym powyższe jest uzależnione od dokonania przeniesienia przez Spółkę wszystkich akcji w kapitale zakładowym Cinema City Holding B.V., spółki całkowicie zależnej od Spółki, na Cineworld Group plc ("Cineworld") lub innego podmiotu (będącego spółką prawa angielskiego całkowicie zależną od Cineworld) wskazanego przez Cineworld, w zamian za wynagrodzenie pieniężne oraz przydział i emisję na rzecz Spółki akcji zwykłych w kapitale zakładowym Cineworld (stanowiących 24,9% kapitału zakładowego Cineworld po dokonaniu takiego przydziału i emisji) ("Połączenie"). §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. *
__________________________________________ Uchwała nr 5 z dnia
24 lutego 2014 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia zgodnie z pkt 7 porządku obrad w sprawie zmiany Regulaminu Wynagrodzeń Spółki ze skutkiem od zakończenia Połączenia. __________________________________________ §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka") niniejszym postanawia zmienić regulamin wynagrodzeń Spółki zgodnie z zaproponowanym regulaminem wynagrodzeń (którego kopia jest dostępna do wglądu na stronie www.cinemacity.nl) ze skutkiem od dnia dokonania przeniesienia przez Spółkę wszystkich akcji w kapitale zakładowym Cinema City Holding B.V., spółki całkowicie zależnej od Spółki, na Cineworld Group plc ("Cineworld") lub innego podmiotu (będącego spółką prawa angielskiego całkowicie zależną od Cineworld) wskazanego przez Cineworld, w zamian za wynagrodzenie pieniężne oraz przydział i emisję na rzecz
Spółki akcji zwykłych w kapitale zakładowym Cineworld (stanowiących 24,9% kapitału zakładowego Cineworld po dokonaniu takiego przydziału i emisji) ("Połączenie"). §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. * ________________________________________________________________________ Uchwała nr 6 z dnia 24 lutego 2014 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia zgodnie z pkt 8 porządku obrad w sprawie wyrażenia zgody na wynagrodzenie dyrektorów nie wykonawczych Spółki zgodnie z nowym regulaminem wynagrodzeń Spółki od dnia ich powołania. ________________________________________________________________________ §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka") niniejszym postanawia zmienić politykę wynagradzania dyrektorów niewykonawczych Spółki zgodnie z regulaminem wynagrodzeń Spółki zmienionym zgodnie z Uchwałą nr 5 (którego kopia jest
dostępna do wglądu na stronie www.cinemacity.nl) od dnia ich powołania. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. *
__________________________________________ Uchwała nr 7 z dnia 24 lutego 2014 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia zgodnie z pkt 9 porządku obrad w sprawie upoważnienia Rady Dyrektorów Spółki od odkupu akcji Spółki oraz do przeniesienia istniejących akcji Spółki na realizację ogólnych celów korporacyjnych __________________________________________ §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka") niniejszym postanawia upoważnić Radę Dyrektorów Spółki, na podstawie Art. 9.3c Statutu Spółki na okres 18 miesięcy (okres ten wygasa w dniu 23 sierpnia 2015 r.), do dokonania odkupu akcji własnych przez Spółkę w ramach regularnego obrotu rynkowego lub wezwania
oraz upoważnienia Rady Dyrektorów do przeniesienia istniejących akcji Spółki na realizację ogólnych celów korporacyjnych, niezależnie od tego, czy akcje te były przedmiotem odkupu lub sprzedaży przez Spółkę przed lub po dacie niniejszej uchwały, pod warunkiem, że ograniczenia wynikające z postanowień art. 2:98 holenderskiego kodeksu cywilnego będą prawidłowo przestrzegane pod względem maksymalnej liczby akcji podlegających odkupowi, a cena sprzedaży takich akcji mieściła się będzie w przedziale cenowym pomiędzy wartością nominalną akcji a ceną równą 110% średniej ceny na rynku regulowanym (która to cena będzie równa średniej arytmetycznej średnich ważonych wolumenem cen) w okresie sześciu miesięcy poprzedzającym ogłoszenie wezwania mającego na celu odkup akcji Spółki. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podstawa prawna: Art. 5:53 i nast. holenderskiej ustawy z dnia 28 września 2006 r. o rynkach finansowych i ich nadzorze (Wft) oraz art. 56 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 56 ust. 6 polskiej
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | RAPORT BIEZACY 09_2014.pdf | | | | | | | | | | |
| | CURRENT REPORT 09_2014.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Resolutions adopted at the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Cinema CityInternational N.V. held on 24 February 2014 in Rotterdam.The Board of Directors of Cinema City International N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands (the ?Company") announces that the following resolutions were adopted at the Extraordinary General Meeting of the Company?s shareholders held on 24 February 2014 in Rotterdam at 210-212 Weena, the Netherlands at 12.00 hours (CET). The English-language version of the resolutions is the binding version._____________________________________________Resolution No. 1 of 24 February 2014ofthe Extraordinary General Meeting of Shareholders ofCinema City International N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlandsas set out in agenda item no. 3.regarding the approval of the transfer by the Company of the entire issued share capital of the Company's wholly-owned subsidiary Cinema City Holding B.V., to Cineworld Group
plc.
_____________________________________________§1The Extraordinary General Meeting of Shareholders of Cinema City International N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands (the ?Company") resolves to approve (within the meaning of Article 2:107a of the Dutch Civil Code) the transfer by the Company of the entire issued share capital of the Company's wholly-owned subsidiary Cinema City Holding B.V., the entity which will hold all of the Company's cinema assets at completion of such transfer, to Cineworld Group plc (?Cineworld") or such other person (being a wholly owned English subsidiary of Cineworld) as Cineworld may nominate, in consideration for cash and the allotment and issuance to the Company of ordinary shares in the capital of Cineworld (representing 24.9% of the issued share capital of Cineworld after such allotment and issuance) on the terms of a combination agreement entered into between the Company and Cineworld. §2This resolution comes into force on
the day of its adoption.
______________________________________Resolution No. 2 of 24 February 2014ofthe Extraordinary General Meeting of Shareholders ofCinema City International N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlandsas set out in agenda items nos. 4a and 4b.regarding the amendment of the Articles of Association of the Company as set out in the notarial deed of amendment and authorization of each lawyer, notary, deputy notary and paralegal of Clifford Chance LLP Amsterdam to execute the deed of amendment and to do everything such appointee may determine to be appropriate in connection with the amendment of the Articles of Association and the execution of the deed of amendment.__________________________________________§1The Extraordinary General Meeting of Shareholders of Cinema City International N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands (the ?Company") resolves to amend the Articles of Association of the
Company to read as set out in the proposed notarial deed of amendment (notariële akte van statutenwijziging) (the "Deed of Amendment"), to, among other things, change the name of the Company to Global City Holdings N.V. and to adopt a unitary board of executive directors and non-executive directors a result of which amendment the existing Board of Supervisory Directors of the Company will cease to exist; and accordingly it resolves to authorise each lawyer, notary, deputy notary and paralegal of Clifford Chance LLP Amsterdam with the right of substitution (recht van substitutie) (the "Appointee"), to make any amendments of a technical nature deemed necessary or appropriate to the extent that such amendments do not alter the content of the Deed of Amendment, to execute the proposed Deed of Amendment and to do everything the Appointee may determine to be appropriate in connection with the amendment of the Articles of Association of the Company and the execution of the Deed of Amendment. The changes to the
Articles of Association pursuant to the Deed of Amendment will, if the Deed of Amendment is executed, take effect upon completion of the transfer by the Company of the entire issued share capital of the Company's wholly-owned subsidiary Cinema City Holding B.V. to Cineworld Group plc (?Cineworld") or such other person (being a wholly owned English subsidiary of Cineworld) as Cineworld may nominate, in consideration for cash and the allotment and issuance to the Company of ordinary shares in the capital of Cineworld (representing 24.9% of the issued share capital of Cineworld after such allotment and issuance). §2This resolution comes into force on the day of its adoption.
______________________________________________Resolution No. 3a of 24 February 2014ofthe Extraordinary General Meeting of Shareholders ofCinema City International N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlandsas set out in agenda item no. 5a.regarding the appointment of Peter Dudolenski as the
sole executive member of the Board of Directors of the Company immediately following the amendment of the Articles of Association of the Company._____________________________________________§1The Extraordinary General Meeting of Shareholders of Cinema City International N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands (the ?Company") hereby resolves to appoint Peter Dudolenski as the sole executive member of the Board of Directors of the Company immediately following the amendment of the Articles of Association of the Company pursuant to Resolution No.2.§2This resolution comes into force on the day of its adoption.
___________________________________________Resolution No. 3b of 24 February 2014ofthe Extraordinary General Meeting of Shareholders ofCinema City International N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlandsas set out in agenda item no. 5b.regarding the appointment of Moshe J. Greidinger as a non-executive member
of the Board of Directors of the Company immediately following the amendment of the Articles of Association of the Company.__________________________________________§1The Extraordinary General Meeting of Shareholders of Cinema City International N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands (the ?Company") hereby resolves to appoint Moshe J. Greidinger as a non-executive member of the Board of Directors of the Company, pursuant to which he will vacate the office of Chief Executive Officer of the Company, immediately following the amendment of the Articles of Association of the Company pursuant to Resolution No.2.§2This resolution comes into force on the day of its adoption._____________________________________________Resolution No. 3c of 24 February 2014ofthe Extraordinary General Meeting of Shareholders ofCinema City International N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlandsas set out in agenda item no.
5c.regarding the appointment of Israel Greidinger as a non-executive member of the Board of Directors of the Company immediately following the amendment of the Articles of Association of the Company.
_____________________________________________§1The Extraordinary General Meeting of Shareholders of Cinema City International N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands (the ?Company") hereby resolves to appoint Israel Greidinger as a non-executive member of the Board of Directors of the Company, pursuant to which he will vacate the office of Chief Financial Officer of the Company, immediately following the amendment of the Articles of Association of the Company pursuant to Resolution No.2.§2This resolution comes into force on the day of its adoption.
__________________________________________Resolution No. 3d of 24 February 2014ofthe Extraordinary General Meeting of Shareholders ofCinema City International N.V. with its corporate
seat in Amsterdam, the Netherlandsas set out in agenda item no. 5d.regarding the appointment of Yair Shilhav as a non-executive member of the Board of Directors of the Company immediately following the amendment of the Articles of Association of the Company.
__________________________________________§1The Extraordinary General Meeting of Shareholders of Cinema City International N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands (the ?Company") hereby resolves to appoint Yair Shilhav as a non-executive member of the Board of Directors of the Company immediately following the amendment of the Articles of Association of the Company pursuant to Resolution No.2.§2This resolution comes into force on the day of its adoption.______________________________________________Resolution No. 3e of 24 February 2014ofthe Extraordinary General Meeting of Shareholders ofCinema City International N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlandsas
set out in agenda item no. 5e.regarding the appointment of Caroline M. Twist as a non-executive member of the Board of Directors of the Company immediately following the amendment of the Articles of Association of the Company.______________________________________________§1The Extraordinary General Meeting of Shareholders of Cinema City International N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands (the ?Company") hereby resolves to appoint Caroline M. Twist as a non-executive member of the Board of Directors of the Company immediately following the amendment of the Articles of Association of the Company pursuant to Resolution No.2.§2This resolution comes into force on the day of its adoption.
___________________________________________Resolution No. 3f of 24 February 2014ofthe Extraordinary General Meeting of Shareholders ofCinema City International N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlandsas set out in agenda item
no. 5f.regarding the appointment of Peter J. Weishut as a non-executive member of the Board of Directors of the Company immediately following the amendment of the Articles of Association of the Company.
__________________________________________§1The Extraordinary General Meeting of Shareholders of Cinema City International N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands (the ?Company") hereby resolves to appoint Peter J. Weishut as a non-executive member of the Board of Directors of the Company immediately following the amendment of the Articles of Association of the Company pursuant to Resolution No.2.§2This resolution comes into force on the day of its adoption._____________________________________________Resolution No. 3g of 24 February 2014ofthe Extraordinary General Meeting of Shareholders ofCinema City International N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlandsas set out in agenda item no. 5g.regarding the
appointment of Jonathan Chissick as a non-executive member of the Board of Directors of the Company immediately following the amendment of the Articles of Association of the Company. _____________________________________________§1The Extraordinary General Meeting of Shareholders of Cinema City International N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands (the ?Company") hereby resolves to appoint Jonathan Chissick as a non-executive member of the Board of Directors of the Company immediately following the amendment of the Articles of Association of the Company pursuant to Resolution No.2.§2This resolution comes into force on the day of its adoption.
___________________________________________Resolution No. 3h of 24 February 2014ofthe Extraordinary General Meeting of Shareholders ofCinema City International N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlandsas set out in agenda item no. 5h..regarding the appointment of A. Frank
Pierce as a non-executive member of the Board of Directors of the Company immediately following the amendment of the Articles of Association of the Company.__________________________________________§1The Extraordinary General Meeting of Shareholders of Cinema City International N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands (the ?Company") hereby resolves to appoint A. Frank Pierce as a non-executive member of the Board of Directors of the Company immediately following the amendment of the Articles of Association of the Company pursuant to Resolution No.2.§2 This resolution comes into force on the day of its adoption.__________________________________________________Resolution No. 4 of 24 February 2014ofthe Extraordinary General Meeting of Shareholders ofCinema City International N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlandsas set out in agenda item no. 6.regarding the acceptance of the resignation of Mr. Scott
Rosenblum as a Supervisory Director and chairman of the Board of Supervisory Directors of the Company and the granting of a discharge from liability (?décharge") with effect from completion of the Combination.______________________________________________§1The Extraordinary General Meeting of Shareholders of Cinema City International N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands (the ?Company") hereby resolves to accept the resignation of Mr. Scott Rosenblum as a Supervisory Director and chairman of the Board of Supervisory Directors of the Company and the granting of a discharge from liability ("décharge") for such acts and tasks as have been undertaken (or omitted to be undertaken) by him as a Supervisory Director of the Company and as chairman of the Board of Supervisory Directors of the Company since the last general meeting of the Company, to the extent that information relating to such acts, tasks and omissions has been disclosed to the general meeting of the
Company at the date of the Extraordinary General Meeting, in each case, subject to completion of the transfer by the Company of the entire issued share capital of the Company's wholly-owned subsidiary Cinema City Holding B.V. to Cineworld Group plc (?Cineworld") or such other person (being a wholly owned English subsidiary of Cineworld) as Cineworld may nominate, in consideration for cash and the allotment and issuance to the Company of ordinary shares in the capital of Cineworld (representing 24.9% of the issued share capital of Cineworld after such allotment and issuance) (the "Combination"), taking place.§2This resolution comes into force on the day of its adoption.
____________________________________________Resolution No. 5 of 24 February 2014ofthe Extraordinary General Meeting of Shareholders ofCinema City International N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlandsas set out in agenda item no. 7.regarding the amendment of the Remuneration Policy of the
Company with effect from completion of the Combination. ____________________________________________§1The Extraordinary General Meeting of Shareholders of Cinema City International N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands (the ?Company") hereby resolves to amend the remuneration policy of the Company in the form of the proposed remuneration policy (a copy of which is available for inspection at www.cinemacity.nl) effective on completion of the transfer by the Company of the entire issued share capital of the Company's wholly-owned subsidiary Cinema City Holding B.V. to Cineworld Group plc (?Cineworld") or such other person (being a wholly owned English subsidiary of Cineworld) as Cineworld may nominate, in consideration for cash and the allotment and issuance to the Company of ordinary shares in the capital of Cineworld (representing 24.9% of the issued share capital of Cineworld after such allotment and issuance) (the "Combination"), taking place.§2 This
resolution comes into force on the day of its adoption._____________________________________________Resolution No. 6 of 24 February 2014ofthe Extraordinary General Meeting of Shareholders ofCinema City International N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlandsas set out in agenda item no. 8.regarding the approval of the remuneration of the non-executive members of the Board of Directors of the Company in accordance with the new remuneration policy of the Company as of the date of their appointment. _______________________________________________§1The Extraordinary General Meeting of Shareholders of Cinema City International N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands (the ?Company") hereby resolves to approve the remuneration of the non-executive members of the Board of Directors of the Company in accordance with the remuneration policy of the Company amended pursuant to Resolution No. 5 (a copy of which is available
for inspection at www.cinemacity.nl) as of the date of their appointment. §2This resolution comes into force on the day of its adoption.
____________________________________________Resolution No. 7 of 24 February 2014ofthe Extraordinary General Meeting of Shareholders ofCinema City International N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlandsas set out in agenda item no. 9..regarding the authorization for the Board of Directors of the Company to repurchase shares in the Company and to alienate existing shares in the Company for general corporate purposes. __________________________________________§1The Extraordinary General Meeting of Shareholders of Cinema City International N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands (the ?Company") hereby resolves to authorize the Board of Directors of the Company under article 9.3.c of the Company's Articles of Association for a period of 18 months (expiring on 23 August 2015) to
repurchase shares in the Company in regular market trading or in a tender offer as well as to authorize the Board of Directors of the Company to alienate existing shares in the Company for general corporate purposes, irrespective of whether such shares were repurchased or sold by the Company before or after the date of this resolution, provided that the limitations of Article 2:98 of the Dutch Civil Code are duly observed as to the maximum number of shares that are repurchased and that the purchase price for such shares shall be within a price range of the nominal value of the shares and a price equal to 110% of the average price on the regulated market (such price to be equal to the arithmetic mean of the average daily volume-weighted prices) for the six-month period preceding the announcement of a tender offer aiming to repurchase the Company?s shares.§2 This resolution comes into force on the day of its adoption.**______________________________________Legal grounds: Article
5:53 and subsequent of the Dutch Act of 28 September 2006 on rules regarding the financial markets and their supervision (Act on Financial Supervision ? Wft.) in conjunction with Articles 56.1.2 and 56.6 of the Act on Public Offerings, Conditions governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading and on Public Companies of 29 July 2005. | |

d4c5el8

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CINEMA CITY INTERNATIONAL N.V.
(pełna nazwa emitenta)
CCI Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
Amsterdam
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
NL 803950408.B01 NL 803950408.B01
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-24 Nissim Nisan Cohen Pełnomocnik

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4c5el8

Podziel się opinią

Share
d4c5el8
d4c5el8