Trwa ładowanie...
di85q4k
espi

CCI - Zawarcie umowy najmu z Galerią Neptun Sp. z o.o. dotyczącej przyszłego multipleksu w Starog...

CCI - Zawarcie umowy najmu z Galerią Neptun Sp. z o.o. dotyczącej przyszłego multipleksu w Starogardzie Gdańskim w Polsce (19/2013)
Share
di85q4k

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 19 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CCI | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy najmu z Galerią Neptun Sp. z o.o. dotyczącej przyszłego multipleksu w Starogardzie Gdańskim w Polsce | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Cinema City International NV ("Spółka") informuje, że Cinema City Poland - CC Sp. z o.o. S.K.A. ("Cinema City Polska"), spółka całkowicie zależna Spółki, utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim, zawarła umowę najmu z Galerią Neptun Sp. z o.o., spółką utworzoną i działającą zgodnie z prawem polskim na wynajem powierzchni na multipleks Spółki w centrum handlowym Galeria Neptun, które ma zostać zbudowane w Starogardzie Gdańskim w Polsce. Zgodnie z umową Cinema City Polska będzie wynajmowała powierzchnię pomiędzy 1600 -1800 m kw2 na prowadzenie kina z 6 ekranami i ok. 1 000 miejsc. Otwarcie centrum handlowego planowane jest na koniec 2014 roku. Umowa najmu została zawarta na dziesięć lat z możliwością trzykrotnego przedłużenia okresu najmu, w każdym przypadku o kolejne pięć lat i zawiera standardowe postanowienia, typowe dla umów tego rodzaju. Spółka będzie zobowiązana płacić miesięczny czynsz zgodnie ze standardami rynkowymi, polegającymi na stałym czynszu obliczonym na podstawie
wynajętej powierzchni oraz opłacie za zarządzanie na rzecz spółki zarządzającej centrum handlowym. Podstawa prawna: Art. 5:53 i następne Holenderskiej Ustawy z dnia 28 września 2006 r. w sprawie przepisów dotyczących rynków finansowych i ich nadzoru - w związku z art 56.1.1 oraz artykułu 56.6 polskiej ustawy (Ustawa o nadzorze finansowym - Wft .) ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Execution of lease agreement with Galeria Neptun Sp z o.o. for the future multiplex in Starogard Gdański, PolandThe Board of Managing Directors of Cinema City International N.V. (the "Company") informs that Cinema City Poland - CC sp. z o.o. S.K.A. (?Cinema City Poland"), a wholly-owned subsidiary of the Company incorporated and existing under the laws of Poland, executed a lease agreement with Galeria Neptun Sp z o.o., company incorporated and existing under the laws of Poland to lease space for its cinema multiplex in the shopping center Galeria Neptun to be developed in Starogard Gdański, Poland. In accordance with the agreement Cinema City Poland will lease between 1600 ? 1800 sqm to operate a cinema with 6 screens and approx. 1 000 seats. Opening of the shopping mall is planned towards the end of 2014. The lease agreements have been concluded for ten years with three options of extending the lease term, each time for another five years, and contain standard provisions, typical for agreements of such
kind. The Company will be required to pay monthly rent on market standards consisting of fixed rent calculated on the basis of the leased area and the management fee for the benefit of the management company of each shopping mall. Legal grounds: Article 5:53 and subsequent of the Dutch Act of 28 September 2006 on rules regarding the financial markets and their supervision (Act on Financial Supervision ? Wft.) in conjunction with Article 56.1.1 and article 56.6 of the Polish Act on Public Offerings, Conditions governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading and on Public Companies of 29 July 2005. | |

di85q4k

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CINEMA CITY INTERNATIONAL N.V.
(pełna nazwa emitenta)
CCI Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
Amsterdam
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
NL 803950408.B01 NL 803950408.B01
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-21 Nissim Nisan Cohen Pełnomocnik

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

di85q4k

Podziel się opinią

Share
di85q4k
di85q4k