Trwa ładowanie...
d13c6sv
d13c6sv
espi

CD PROJEKT SA - Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych za 2014 rok. (9/2014)

CD PROJEKT SA - Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych za 2014 rok. (9/2014)
Share
d13c6sv
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2014
Data sporządzenia: 2014-05-06
Skrócona nazwa emitenta
CD PROJEKT SA
Temat
Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych za 2014 rok.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. (?Spółka?) informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi podmiot uprawniony, tj. Rada Nadzorcza Spółki, w dniu 6 maja 2014 roku, dokonała wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Spółki za 2014 rok. Wybranym biegłym rewidentem jest spółka PKF Consult sp. z o.o. (wcześniej działająca jako PKF Audyt sp. z o.o.), z siedzibą w Warszawie, ul. Orzycka 6 lok. 1B, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod poz. 477. Umowa zostanie zawarta na przegląd i badanie sprawozdań finansowych (jednostkowego oraz skonsolidowanego) Spółki za rok 2014. Spółka korzystała już wcześniej z usług PKF Consult sp. z o.o., w zakresie badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za lata 2010, 2011 oraz 2013 wraz z przeglądem półrocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych w tych latach.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CD PROJEKT Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
CD PROJEKT SA Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-301 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jagiellońska 74
(ulica) (numer)
22 519 69 00 22 519 69 49
(telefon) (fax)
korporacje@cdprojektred.com www.cdprojektred.com
(e-mail) (www)
734-28-67-148 492707333
(NIP) (REGON)
d13c6sv

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-06 Adam Kiciński Prezes Zarządu
2014-05-06 Piotr Nielubowicz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d13c6sv

Podziel się opinią

Share
d13c6sv
d13c6sv