Trwa ładowanie...
d31758w
espi

CEDC - Raport bieżący CEDC: Central European Distribution Corporation informuje o zaangażowaniu d...

CEDC - Raport bieżący CEDC: Central European Distribution Corporation informuje o zaangażowaniu doradcy finansowego (65/2012)

Share
d31758w
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 65 / 2012
Data sporządzenia: 2012-11-21
Skrócona nazwa emitenta
CEDC
Temat
Raport bieżący CEDC: Central European Distribution Corporation informuje o zaangażowaniu doradcy finansowego
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Na podstawie art. 62 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późniejszymi zmianami) Central European Distribution Corporation informuje niniejszym, że zaangażowała Houlihan Lokey Capital, Inc. jako swojego doradcę finansowego. Podstawa prawna: art. 62 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późniejszymi zmianami)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Central European Distribution Corporation
(pełna nazwa emitenta)
CEDC Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
NJ 08054 Mt. Laurel
(kod pocztowy) (miejscowość)
Atrium Executive Suites, 3000 Atrium Way, Suite 26
(ulica) (numer)
022 456 60 00 022 456 60 01
(telefon) (fax)
info@cedc.com www.cedc.com.pl
(e-mail) (www)
5418652710 brak
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-21 Bartosz Kołaciński Tymczasowy Dyrektor Finansowy Bartosz Kołaciński

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d31758w

Podziel się opinią

Share
d31758w
d31758w