Trwa ładowanie...
d22dw3w
espi
22-01-2013 14:19

CEDC - Raport bieżący Central European Distribution Corporation: Informacja o powołaniu nowego Dy...

CEDC - Raport bieżący Central European Distribution Corporation: Informacja o powołaniu nowego Dyrektora Finansowego (ang. Chief Financial Officer) (3/2013)

Share
d22dw3w

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CEDC | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Raport bieżący Central European Distribution Corporation: Informacja o powołaniu nowego Dyrektora Finansowego (ang. Chief Financial Officer) | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj.: Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm., "Ustawa o Ofercie") oraz na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22 w związku z § 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm., "Rozporządzenie"), Central European Distribution Corporation ("CEDC" lub "Spółka") informuje o ogłoszeniu w dniu dzisiejszym faktu powołania p. Ryan Lee (wiek: 44 lata) na stanowisko Dyrektora Finansowego (ang. Chief Financial Officer) Spółki. Przed powołaniem, p. Ryan Lee pełnił funkcję Dyrektora Finansowego w Russian Alcohol Group, spółce zależnej CEDC. Pan Lee posiada ponad
23-letnie doświadczenie w zarządzaniu finansami, obejmujące 13 lat pracy w Rosji, 5 lat w Szwajcarii oraz po 2 lata pracy w Wielkiej Brytanii i Holandii. Od listopada 2008 r. do marca 2012 r. p. Lee pracował w spółce Eldorado jako Wiceprezes ds. Finansowych. Od listopada 1999 r. do listopada 2008 r., p. Lee pracował w Japan Tobacco International w Genewie jako Wiceprezes ds. Finansowych w zakresie Business Service Centres & Integration, Wiceprezes ds. Finansowych w zakresie Planowania Finansowego i Analiz oraz jako Wiceprezes ds. Podatków Korporacyjnych, oraz dla Japan Tobacco International w Rosji jako Dyrektor Finansowy, Wiceprezes ds. Finansowych i Kontroler Finansowy. Od sierpnia 1989 r. do października 1999 r., p. Lee pełnił funkcje w obszarach księgowości, finansów i spraw handlowych w Unilever PLC i jej podmiotach zależnych. Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22 w związku z § 28 Rozporządzenia, Spółka informuje, że w 1990 r. pan Ryan Lee ukończył University of Wales w Cardiff z tytułem "BA joint honors" w
zakresie prawa i filologii włoskiej, a od roku 1992 posiada uprawnienia "Chartered Accountant", nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej, oraz nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 1997 r., Nr 121, poz. 769, z późn. zm.). Ponadto Spółka informuje, że z dnie 21 stycznia, 2013 r., p. Bartosz Kołaciński wyraził zgodę na ponowne podjęcie funkcji Zastępcy Dyrektora Finasowego (ang. Deputy Chief Financial Officer) w CEDC. Pan Kołaciński pełnił funkcję Tymczasowego Dyrektora Finansowego (ang. Interim Chief Financial Officer) w CEDC od września 2012 r. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie oraz § 5 ust. 1 pkt 22 w związku z § 28 Rozporządzenia. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d22dw3w

| | | Central European Distribution Corporation | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CEDC | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | NJ 08054 | | Mt. Laurel | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Atrium Executive Suites, 3000 Atrium Way, Suite 26 | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 456 60 00 | | 022 456 60 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@cedc.com | | www.cedc.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5418652710 | | brak | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-22 Grant Winterton Dyrektor Generalny Grant Winterton

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d22dw3w
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d22dw3w
d22dw3w