Trwa ładowanie...
d18d7mo
espi

CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 20...

CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2010. (11/2011)
Share
d18d7mo
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2011
Data sporządzenia: 2011-04-26
Skrócona nazwa emitenta
CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A.
Temat
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2010.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej Spółka) informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości:- jednostkowego raportu rocznego za rok obrotowy 2010,- skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2010,i podjęciu decyzji o przekazaniu tego raportu do publicznej wiadomości 29 kwietnia 2011 roku.Zgodnie z informacją zawartą w raporcie bieżącym nr 3/2011 z 31 stycznia 2011 roku pierwotna data publikacji raportu była wyznaczona na 2 maja 2011 roku.Podstawa prawna: § 103 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim(Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259, z późn. zm.).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A.
(pełna nazwa emitenta)
CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-124 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Rondo ONZ 1
(ulica) (numer)
(022) 544 81 00 (022) 544 81 01
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
6772286258 120423087
(NIP) (REGON)
d18d7mo

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-26 Andrew Morrison Shepherd Prezes Zarządu
2011-04-26 Christopher Bruce Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d18d7mo

Podziel się opinią

Share
d18d7mo
d18d7mo