Trwa ładowanie...
d4l976x
d4l976x

Centralna ścieżka projekcji inflacji i PKB (tabela)

...
Share
d4l976x

02.07. Warszawa (PAP) - Poniżej opublikowana w piątek przez NBP centralna ścieżka projekcji inflacji i PKB.

2010 2011 2012

Wskaźnik cen konsumenta CPI (proc. r/r) 2,5 2,7 2,9

d4l976x

Ceny żywności 1,6 2,1 2,9

Ceny nośników energii 5,5 3,8 4,1

Wskaźnik cen inflacji bazowej po wyłączeniu cen żywności i energii 2,1 2,6 2,6

PKB (proc. r/r) 3,2 4,6 3,7

d4l976x

Popyt krajowy 2,4 5,1 3,7

Spożycie indywidualne 2,5 3,3 2,9

Spożycie zbiorowe 2,1 1,2 2,8

Nakłady inwestycyjne -1,2 8,3 4,7

d4l976x

Wkład eksportu netto (pkt. proc.) 0,7 -0,5 0,0

Eksport (proc. r/r) 10,9 9,8 9,2

Import (proc. r/r) 8,6 11,0 9,1

Płace brutto (proc. r/r) 3,6 4,0 5,8

d4l976x

Liczba pracujących (proc. r/r) -1,2 -0,6 -0,1

Stopa bezrobocia ( proc.) 10,3 11,1 11,4

NAWRU (proc.) 10,4 10,9 11,6

Stopa aktywności zawodowej (proc.) 55,4 55,5 55,6

Wydajność pracy (proc. r/r) 4,4 5,2 3,7

Jednostkowe koszty pracy ( proc. r/r) -0,8 -1,1 2,0

Produkt potencjalny (proc. r/r) 3,5 2,8 3,0

Luka popytowa (proc. PKB potencjalnego) -1,3 0,4 1,0

Saldo rachunku bieżącego i kapitałowego -1,0 -1,3 0,2 (proc. PKB)

WIBOR 3M (proc.) 3,86 3,70 3,70

(PAP)

fdu/ map/

d4l976x

Podziel się opinią

Share
d4l976x
d4l976x