Trwa ładowanie...
d4iitz7
espi

CENTROZAP S.A. - Zmiana terminu publikacji sprawozdań finansowych (31/2011)

CENTROZAP S.A. - Zmiana terminu publikacji sprawozdań finansowych (31/2011)
Share
d4iitz7
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2011
Data sporządzenia: 2011-04-26
Skrócona nazwa emitenta
CENTROZAP S.A.
Temat
Zmiana terminu publikacji sprawozdań finansowych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Centrozap SA informuje, że jednostkowy raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za 2010 rok roku zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 28.04.2011 roku.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CENTROZAP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CENTROZAP S.A. Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-282 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Paderewskiego 32c
(ulica) (numer)
032 782 97 00 032 782 97 01
(telefon) (fax)
poczta@centrozap.pl www.centrozap.pl
(e-mail) (www)
6340132258 273544270
(NIP) (REGON)
d4iitz7

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-26 Barbara Konrad - Dziwisz Wiceprezes Zarządu Barbara Konrad - Dziwisz
2011-04-26 Adam Wysocki Wiceprezes Zarządu Adam Wysocki

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4iitz7

Podziel się opinią

Share
d4iitz7
d4iitz7