Trwa ładowanie...
d4gh17e

CENTROZAP S.A. - Znacząca umowa energetyczna (92/2011)

CENTROZAP S.A. - Znacząca umowa energetyczna (92/2011)

Share
d4gh17e

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 92 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CENTROZAP S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Znacząca umowa energetyczna | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Centrozap SA informuje, że powziął informację w dniu dzisiejszym o tym, iż w ramach umowy ? porozumienia realizacyjnego dotyczącego obrotu energią elektryczną na Giełdzie Wiedeńskiej (Wiener Börse AG) podpisanego w dniu 7 czerwca 2010 roku z działającą na zlecenie Wiener Börse AG ? EXAA Abwicklungsstelle für Energieprodukte AG z siedzibą w Wiedniu (Austria) w wyniku realizacji kolejnej transakcji na tej Giełdzie łączna wartość transakcji kupna/sprzedaży w ramach realizacji tej umowy wyniosła od dnia 30 lipca 2011 roku do dnia 20 grudnia 2011 roku ponad 29.524,2 tys. zł, przekraczając tym samym wartość 10% kapitałów własnych Emitenta. Przedmiotem Umowy jest obrót energią elektryczną na Giełdzie Wiedeńskiej. Zrealizowane transakcje są konsekwencją aktywności Centrozap SA na rynku międzynarodowym. Warunki opisanych powyżej transakcji nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju transakcji na rynku. Umowy zostały uznane za znaczące ze względu na przekroczenie wartości 10% kapitałów
własnych Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4gh17e

| | | CENTROZAP SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CENTROZAP S.A. | | Energetyka (ene) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-282 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Paderewskiego | | 32c | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 032 782 97 00 | | 032 782 97 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | poczta@centrozap.pl | | www.centrozap.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6340132258 | | 273544270 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-20 Ireneusz Król Prezes Zarządu Ireneusz Król
2011-12-20 Damian Kus Wiceprezes Zarządu Damian Kus

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4gh17e

Podziel się opinią

Share
d4gh17e
d4gh17e