Trwa ładowanie...
d2xd9g8
espi

CENTROZAP - Znacząca umowa (115/2010)

CENTROZAP - Znacząca umowa (115/2010)
Share
d2xd9g8
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 115 / 2010
Data sporządzenia: 2010-11-25
Skrócona nazwa emitenta
CENTROZAP
Temat
Znacząca umowa
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Centrozap S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o podpisaniu z dniem 23 listopada 2010 roku Umowy z Zespołem Elektrowni Pątnów?Adamów?Konin S.A. z siedzibą w Koninie w zakresie zakupu energii elektrycznej.Na mocy zawartej Umowy szacunkowa wartość zakupu energii elektrycznej przez Centrozap S.A. z Zespołu Elektrowni Pątnów?Adamów?Konin S.A. wynosi 62.466,9 tys. zł brutto.Realizacja kontraktu nastąpi w okresie 2011 roku.Warunki opisanej powyżej Umowy nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju transakcji na rynku.Umowa została uznana za znaczącą ze względu na przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych Emitenta.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)
d2xd9g8

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-25 Ireneusz Król Prezes Zarządu Ireneusz Król
2010-11-25 Adam Wysocki Wiceprezes Zarządu Adam Wysocki

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2xd9g8

Podziel się opinią

Share
d2xd9g8
d2xd9g8