Trwa ładowanie...
dyvpkm8

CENTRUM DORADZTWA EKONOMICZNEGO - Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą (8/2015) - EBI

CENTRUM DORADZTWA EKONOMICZNEGO - Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą (8/2015)

Share
dyvpkm8
NEW CONNECT
Raport EBI nr 8 / 2015
Data sporządzenia: 2015-04-14
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2015 z dnia 9 stycznia 2015 r. informuje o rozwiązaniu umowy ze spółką INC S.A., której przedmiotem było pełnienie przez INC S.A. funkcji Autoryzowanego Doradcy (w rozumieniu Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect) dla Spółki na potrzeby wprowadzenia 750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda do obrotu na rynku NewConnect. Umowa została rozwiązana za porozumieniem stron. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż prowadzi negocjacje z innymi podmiotami świadczącymi usługi autoryzowanego doradcy. O zawarciu umowy z innym autoryzowanym doradcą na potrzeby wprowadzenia akcji serii F Spółka poinformuje odrębnym raportem. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 18 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dyvpkm8

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Paweł Jankowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dyvpkm8

Podziel się opinią

Share
dyvpkm8
dyvpkm8