Trwa ładowanie...
d13a8ae
espi

CENTRUM KLIMA S.A. - Raport kwartalny Q 3/2012

CENTRUM KLIMA S.A. - Raport kwartalny Q 3/2012

Share
d13a8ae
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY 72349 70347 17247 17407
ZYSK (STRAT) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 5215 7804 1243 1931
ZYSK (STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM 4007 7789 955 1927
ZYSK (STRATA) NETTO 3172 6277 756 1553
AKTYWA TRWAŁE 53400 41347 12981 9373
AKTYWA OBROTOWE 58330 47180 14179 10695
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 27815 1912 6761 433
ZOBOWIAZANIA KRÓTKOTERMINOWE 13380 16415 3252 3721
KAPITAL WŁASNY 70534 70200 17146 15914
LICZBA AKCJI W SZTUKACH NA DZIEN BILANSOWY 8470273 8512313 8470273 8512313
WARTOŚĆ KSIEGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ (PLN/EUR) 8,33 8,25 2,02 1,87
ŚREDNIOWAŻONA LICZBA AKCJI W SZTUKACH 8472509 8518175 8472509 8518175
ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ (PLN/EUR) 0,37 0,74 0,09 0,18
PRZEPŁYWY NETTO PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 4641 -351 1106 -87
PRZEPŁYWY NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ 16160 6444 3852 1595
PRZEPŁYWY NETTO Z DZIALALNOŚCI FINANSOWEJ -14900 -6530 -3552 -1616
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM 5901 -437 1407 -108
WYBRANE DANE FINANSOWE NA DZIĘŃ 31.12.2011AKTYWA TRWAŁE: 44 547 TYS. PLN, 10 086 TYS. EURAKTYWA OBROTOWE: 47 577 TYS. PLN, 10772 TYS. EURKAPITAŁ WŁASNY: 71 789 TYS. PLN, 16 254 TYS. EURZOBOWIĄZANIA DLUGOTERMINOWE: 6 675 TYS. PLN, 1 511 TYS. EURZOBOWIAZANIA KRÓTKOTERMINOWE: 13 660 TYS. PLN, 3 093 TYS. EURLICZBA AKCJI W SZTUKACH: 8 487 512WARTOŚĆ KSIEGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ: 8,46 PLN, 1,91 EUR
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
CentKlimaraportIIIQ2012.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d13a8ae

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport kwartalny Q | 3 | / | 2012 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (kwartał) | (rok) | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | za | 3 | kwartał roku obrotowego | | 2012 | obejmujący okres | od 2012-07-01 do 2012-09-30 | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2012-11-06 | | | | | | | |
| | | CENTRUM KLIMA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | CENTRUM KLIMA S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 05-850 | | Wieruchów | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Sochaczewska | | 144 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | (22) 250-50-50 | | (22) 250-50-60 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | office@centrumklima.pl | | www.centrumklima.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 5221022534 | | 011179157 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-06 MAREK PERENDYK PREZES ZARZĄDU

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d13a8ae

Podziel się opinią

Share
d13a8ae
d13a8ae