Trwa ładowanie...
dupy9wg
espi

CENTRUM KLIMA S.A. - Zbiorcza informacja dotycząca skupu akcji własnych w dniach od 22.11.2011 do...

CENTRUM KLIMA S.A. - Zbiorcza informacja dotycząca skupu akcji własnych w dniach od 22.11.2011 do 30.11.2011 roku (91/2011)
Share
dupy9wg

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 91 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CENTRUM KLIMA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zbiorcza informacja dotycząca skupu akcji własnych w dniach od 22.11.2011 do 30.11.2011 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Centrum Klima Spółka Akcyjna z siedzibą w Wieruchowie (dalej "Spółka"), w związku z podjęciem uchwały nr 05/09/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A. w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Centrum Klima S.A. w trybie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na ten cel oraz w związku z uchwałą Zarządu Spółki nr 01/09/2011 z dnia 13 września 2011 roku w przedmiocie rozpoczęcia przez Spółkę programu skupu akcji własnych realizowanego na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego uchwałą nr 05/09/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 września 2011 roku (dalej "Program skupu"), stosownie do treści art. 4 ust. 4 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych
("Rozporządzenie"), przekazuje zbiorczą informację dotyczącą transakcji nabycia akcji własnych w dniach od 22.11.2011 roku do 30.11.2011 roku na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A., w którym Spółka posiada rachunek papierów wartościowych. Informacja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym zawiera następujące dane dotyczące poszczególnych transakcji: 1. data transakcji: 2011-11-22, godzina transakcji: 17:30:17, ilość: 274 sztuk, średnia cena transakcji: 9,65zł 2. data transakcji: 2011-11-23, godzina transakcji: 09:02:37, ilość: 300 sztuk, średnia cena transakcji: 9,65zł 3. data transakcji: 2011-11-24, godzina transakcji: 11:45:44, ilość: 291 sztuk, średnia cena transakcji: 9,56zł 4. data transakcji: 2011-11-24, godzina transakcji: 12:15:11, ilość: 14 sztuk, średnia cena transakcji: 9,60zł 5. data transakcji: 2011-11-25, godzina transakcji: 16:26:04, ilość: 311 sztuk, średnia cena transakcji: 9,50zł 6. data transakcji: 2011-11-28,
godzina transakcji: 09:00:02, ilość: 117 sztuk, średnia cena transakcji: 9,47zł 7. data transakcji: 2011-11-28, godzina transakcji: 16:06:37, ilość: 192 sztuk, średnia cena transakcji: 9,55zł 8. data transakcji: 2011-11-29, godzina transakcji: 16:01:40, ilość: 309 sztuk, średnia cena transakcji: 9,45zł | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CENTRUM KLIMA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CENTRUM KLIMA S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-850 Wieruchów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Sochaczewska 144
(ulica) (numer)
(22) 250-50-50 (22) 250-50-60
(telefon) (fax)
office@centrumklima.pl www.centrumklima.pl
(e-mail) (www)
5221022534 011179157
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-01 Marek Perendyk Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dupy9wg

Podziel się opinią

Share
dupy9wg
dupy9wg