Trwa ładowanie...
d2xxqj7

CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. - Zawarcie aneksu do znaczącej umowy z Bankiem Millennium S.A. (15...

CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. - Zawarcie aneksu do znaczącej umowy z Bankiem Millennium S.A. (15/2014)

Share
d2xxqj7

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie aneksu do znaczącej umowy z Bankiem Millennium S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. informuje, że 21 marca 2014 roku został podpisany z Bankiem Millennium S.A. (,,Bank") aneks do umowy, który odnawia linię wieloproduktową, której termin obowiązywania mija 24.03.2014. Zgodnie z zawartym aneksem Bank przyznaje Spółce globalny limit w kwocie 17.000.000 PLN (wartość limitu została zmniejszona o 3.000.000 PLN w stosunku do wcześniejszej umowy). Kredyt będzie wykorzystywany na finansowanie bieżącej działalności oraz na udzielanie gwarancji bankowych wymaganych przy wynajmowaniu powierzchni pod placówki medyczne (do kwoty 7.000.000 PLN.) Zawarty aneks został zawarty na okres od 25.03.2014 r. do 24.04.2015 r. Oprocentowanie kredytu oparte jest na zmiennej stopie procentowej WIBOR 1M plus marża. Zabezpieczenie kredytu nie ulega zmianie (spółka informowała w raporcie bieżącym nr 14/2013), z wyjątkiem zmniejszenia kwoty hipoteki z kwoty 34.000.000 PLN do kwoty 28.900.000 PLN. Postanowienia aneksu nie odbiegają od warunków rynkowych. Niniejszy aneks został
uznany za znaczący, gdyż przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2xxqj7

| | | CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-195 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Słomińskiego | | 19 lok. 524 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 431 77 00 | | 22 431 77 03 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | enel@enel.pl | | www.enel.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 524-259-33-60 | | 140802685 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Jacek Jakub Rozwadowski Wiceprezes Zarządu Jacek Jakub Rozwadowski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2xxqj7

Podziel się opinią

Share
d2xxqj7
d2xxqj7