Trwa ładowanie...
ddx6mpc
ddx6mpc
espi

CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum ...

CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. na dzień 23 maja 2013 roku (16/2013)
Share
ddx6mpc
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2013
Data sporządzenia: 2013-04-24
Skrócona nazwa emitenta
CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. na dzień 23 maja 2013 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Centrum Medycznego ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Słomińskiego 19 lok. 524, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy ? KRS pod numerem 0000275255, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402? § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 23 maja 2013 r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółki, tj. w Warszawie przy ul.Słomińskiego 19 lok. 524. W załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz projekty uchwał.
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Projekty uchwał.pdf Projekty uchwał

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-195 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Słomińskiego 19 lok.524
(ulica) (numer)
22 431 77 00 22 431 77 03
(telefon) (fax)
enel@enel.pl www.enel.pl
(e-mail) (www)
524-259-33-60 140802685
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-04-24 Adam Stanisław Rozwadowski Prezes Zarządu Adam Stanisław Rozwadowski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ddx6mpc

Podziel się opinią

Share
ddx6mpc
ddx6mpc